Kategorie
Bez kategorii

Obchody ŚDŚA w łomżyńskiej WECIE

WETA aktywna w obchodach ŚDŚA

277714963_2040241296147150_6736304986041641504_n

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Społeczność „Wety” włączyła się w Dzień Świadomości Autyzmu 05 kwietnia 2022 r., ubierając się na niebiesko. Z tej okazji przygotowano szereg działań, służących zwiększeniu świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwróceniu uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Nauczycielki z „Wety” Alina Dąbrowska, Magdalena Wiktorzak, Anna Kspeka i pedagog szkolny Magdalena  Budziszewska  przygotowały z uczniami klasy III i p gazetkę w holu głównym szkoły, prezentację multimedialną oraz pokaz przedstawienia grupy teatralnej z ZSWiO. 

"Mamy nadzieję, że hasła: TOLERANCJA, AKCEPTACJA, ZROZUMIENIE będą przyświecać nam nie tylko w kwietniu. W końcu to różnorodność sprawia, że świat jest tak barwny!"

- brzmi przekaz Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

motyl3

Bardzo cieszy taka postawa szkół. To ważne, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie mieli świadomość o istnieniu spektrum autyzmu i wiedzieli jak postępować w przypadku osoby z cechami autyzmu. Mamy ogromną nadzieję, że za kilka lat wiedza ta będzie normą, a ludziom dotkniętym autyzmem będzie o wiele łatwiej funkcjonować w społeczeństwie. 

Kategorie
Bez kategorii

Obchody ŚDŚA – czas zacząć!

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - czas start!!!

4 kwietnia FUNDACJA DR OTIS rozpoczęła obchody ŚDŚA. 

O godzinie 10.00 rozpoczął się marsz ulicami miasta Łomży.  Jak zwykle mogliśmy liczyć na obecność naszych przyjaciół, chociaż pogoda pokrzyżowała plany niektórym przedszkolakom.  Dziękujemy serdecznie za obecność w tak ważnym dniu. 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, lecz nasza fundacja obchodzić go będzie znacznie dłużej. To ważne, by dotrzeć do największej liczby społeczeństwa i przekazać im, że są osoby, które czują i odbierają świat inaczej. 

Zadanie publiczne w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku zostało dofinansowane przez UM Łomża.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Łomży Mariusz Chrzanowski.

Patronat medialny – Radio Nadzieja.

Szliśmy dumnie w obstawie klas mundurowych z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  Nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży, Policji, Straży Miejskiej oraz w asyście Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. 

Mogliśmy liczyć na czynną pomoc ze strony Miss Ziemi Łomżyńskiej. W Galerii Veneda Panie rozdawały broszury informacyjne o autyzmie.

W tym roku nie mogło zabraknąć „Niebieskiego Autobusu”, gdzie nasze wolontariuszki, w tym Miss Ziemi Łomżyńskiej, uświadamiały podróżujących komunikacją miejską o spektrum autyzmu oraz wręczały broszury o autyzmie. 

Dziękujemy wszystkim za dobre serca i otwarte umysły!!!

Kategorie
Bez kategorii

„Apeluję dziś do ciebie…”

"APEL"

Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

NIEBIESKA POEZJA

NIEBIESKA POEZJA

Ludzie z całego świata, wysyłam do Was ten wiersz.
Niech usłyszą wasze uszy, niech dotrze do waszych serc,
że dzieci chcą pewnie chodzić do swoich szkół
mimo spektrum autyzmu przezwyciężyć lęk swój.
Autystyczny nie znaczy chory,
po prostu inaczej odbieram świat ,
ale chce abyście wiedzieli,
że moje serce bije tak samo
jak każdego z Was.
Zmysły mam wywrócone,
często nie patrzę w twarz,
lecz spróbuj mnie poznać,
a nasza przyjaźń przetrwa długi czas.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

Objawy autyzmu widoczne są w relacjach z ludźmi, mowie i komunikacji oraz stereotypowych zachowaniach, zainteresowaniach i wzorcach aktywności. Występują zazwyczaj przed trzecim rokiem życia, ale diagnoza może być postawiona u dzieci, młodzieży lub u dorosłych.

Cechy i zachowania, które mogą wskazywać na spektrum autyzmu to m.in.:

 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Trudność w rozumieniu uczuć i myśli innych osób.
 • Mniejsze dążenie do interakcji z ludźmi.
 • Unikanie kontaktu wzrokowego.
 • Opóźnienie rozwoju mowy.
 • Nietypowy ton głosu np. monotonny pozbawiony melodyki (tzw. płaska prozodia).
 • Branie słów dosłownie, nie rozumienie sarkazmu, żartów lub droczenia się.
 • Nie używanie gestów np. gestu wskazywania lub machania na do widzenia u dzieci.
 • Powtarzanie słów lub dźwięków (echolalia).
 • Preferowanie niezmienności otoczenia i rutyny.
 • Intensywne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy np. pociągi, dinozaury, liczby.
 • Powtarzalne zachowania np. trzepotanie rękami.
 • Problemy ze zrozumieniem uczuć innych osób lub mówieniem o własnych uczuciach .
 • Denerwowanie się drobnymi zmianami.
 • Opóźnione umiejętności językowe.
 • Opóźnione umiejętności ruchowe.
 • Opóźnione umiejętności poznawcze lub uczenia się.
 • Zachowanie nadpobudliwe, impulsywne i/lub nieuważne.
 • Padaczka lub zaburzenia napadowe.
 • Wybiórczość pokarmowa.
 • Problemy z zasypianiem.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe (np. zaparcia).

Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci w spektrum autyzmu mogą nie mieć tych wszystkich lub nawet żadnego z zachowań wymienionych tutaj jako przykłady. Objawy autyzmu to przede wszystkim cechy i zachowania, które wynikają z posiadania autystycznego umysłu.

 Jeśli dobrze znamy sposób myślenia i odbierania świata przez osoby w spektrum autyzmu, możemy lepiej rozumieć się z nimi na co dzień oraz lepiej im pomagać. Pamiętajmy, że często nie ma nic wyróżniającego w wyglądzie osób w spektrum. Mogą one zachowywać się, komunikować, wchodzić w interakcje i uczyć się lecz w sposób inny niż większość ludzi. Zdolności ich mogą natomiast znacznie odbiegać od norm uwidaczniając się poprzez zaawansowane umiejętności konwersacyjne, matematyczne, logiczne, pisarskie czy fotograficzne oraz każde, które są wynikiem ich pasji i zainteresowań. Mogą pracować i żyć bez wsparcia. Inne osoby ze spektrum autyzmu mogą natomiast komunikować się w sposób niewerbalny i potrzebować dużo pomocy w codziennym życiu. Nie ma jednego obrazu osoby autystycznej.

Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu

Autyzm – diagnoza

Autyzm - diagnoza krok po kroku       Diagnoza autyzmu stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania w trzech sferach:

*interakcji społecznych

*komunikacji

*sztywności zachowania     

 

  Spektrum autyzmu diagnozowane jest u ok. 1 na 100 osób. Najczęściej diagnozę uzyskują dzieci ok. 2 – 5 roku życia, ale spektrum autyzmu może być diagnozowane w każdym wieku, także u dorosłych.

 

W przypadku każdej choroby im wcześniejsza diagnoza, tym szybsza pomoc dziecku!!!

Krok 1 – wizyta u lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny bardzo często jest dla rodzica pierwszą osobą, do której zgłasza się on z niepokojem związanym z zachowaniem dziecka.

Nie oczekujmy od lekarza, że postawi diagnozę, ale może skierować na pogłębione badania.

Na podstawie skierowań od lekarza pediatry, należy zapisać się na konsultację do neurologa, laryngologa i psychiatry.

Krok 2 – wizyta u psychologa (wywiad z rodzicami)

Psycholog podczas spotkania z rodzicami przeprowadza pogłębiony wywiad, podczas którego ustala, jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych.

Krok 3 – obserwacja oraz diagnoza dziecka przez

              psychologa i pedagoga

Wizyta odbywa się bez rodziców dziecka i polega na obserwowaniu zachowania dziecka wśród rówieśników. Uwaga diagnostów skupia się m.in. na zachowaniu dziecka podczas zabaw spontanicznych i zorganizowanych, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, reagowaniu na swoje imię i polecenia, umiejętności wykonywania poleceń, rozwoju społeczno-emocjonalnym, poznawczym, fizycznym, w obszarze samoobsługi; jak również na ogólnym zachowaniu dziecka, np. manieryzmy ruchowe, fiksacje czy reakcje na zmienność bodźców.

Krok 4 – badanie logopedyczne

Jest to badanie, podczas którego logopeda sprawdza budowę narządów artykulacyjnych, sposób oddychania, lateralizację.

Krok 5 – konsultacja psychiatryczna

Spotkanie dziecka i rodziców z lekarzem psychiatrą, ma na celu potwierdzenie zaburzeń ze spektrum oraz wyeliminowanie innych zaburzeń psychicznych. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny dziecka.

Krok 6 – analiza dokumentacji medycznej,

               psychologicznej i opinii o dziecku

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu to proces bardzo złożony. Przed spotkaniem rodziców i dziecka z komisją orzekającą należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

Krok 7 – podsumowanie diagnozy i wydanie orzeczenia

               przez komisję orzekającą

Zespół orzekający na wniosek rodziców wydaje orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Dobro dziecka jest najważniejsze! 

Niestety, często proces diagnostyczny jest odraczany w czasie, bo rodzice mają trudność w akceptacji zaburzenia.

Proces diagnozy jest dla rodzica niezwykle trudnym doświadczeniem. Dlatego też, ogromną rolę odgrywa wsparcie, którego udzielić mogą specjaliści – psycholog, pedagog, psychiatra.

Oprócz konsultacji ze specjalistami wartościowe są również szkolenia dla rodziców i udział w warsztatach pomagających zrozumieć dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

 • badanie przesiewowe M-CHAT – jest pierwszym badaniem, które wykonują rodzice
 • badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta
 • badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka
 • obserwacja diagnostyczna ADOS-2 – test do diagnozy autyzmu
 • testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R , Monachijska Funkcjonalna Skala
 • konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

Czy autyzm to choroba?

Czy autyzm to choroba?

Czy Autyzm to choroba?

NIE!!!

Autyzm to nie choroba. Jest to zaburzenie neurorozwojowe .Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja ICD, traktuje autyzm i inne zaburzenia ASD jako stan, a nie chorobę. Jedna z klasycznych definicji medycznych mówi, że z chorobą mamy do czynienia wówczas, gdy mamy konkretne i znane przyczyny oraz dynamikę przebiegu. 

 

Jeśli chodzi o autyzm nie ma na to zaburzenie  lekarstwa, możemy natomiast podjąć odpowiednie działanie jakimi jest terapia by przezwyciężyć trudności wynikające z autyzmu.

Im wcześniej zdiagnozujemy i rozpoczniemy terapię osoby z autyzmem tym większa szansa na poprawę jego stanu oraz funkcjonowania.

Jak więc wygląda terapia osób z autyzmem? Jakie mamy rodzaje terapii?

Metoda 3i (Intensywna – Indywidualna – Interaktywna) 

​Metoda edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb osoby z autyzmem oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta, zajęcia indywidualne, nie grupowe), głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą  

Metoda ESDM (The Early Start Denver Model)

​Model wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci w wieku 1 – 5 lat. Polega na zabawach rozwojowych budowaniu pozytywnych relacji, wykorzystuje też elementy Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), celem jest poprawa umiejętności poznawczych i językowych

Metoda Opcji (metoda Son – Rise)

​Najważniejsze założenie tej metody to bezwarunkowa akceptacja osoby z autyzmem, postrzeganie autyzmu jako zespołu trudności w kontakcie, które da się zwalczyć. Głównym zarządzającym terapią jest rodzic dziecka z autyzmem.

​Sama metoda polega przede wszystkim na jak najdłuższym spędzaniu czasu na wspólnej zabawie i byciu w kontakcie zgodnie z zasadą 3E (energia ekscytacja entuzjazm). Istotny jest też aspekt miejsca zabawy – pomieszczenie powinno być bezpieczne i pozbawione czynników zakłócających

Model DIR/Floortime The Developmental, Individual Difference, Relationship

Model Rozwojowy uwzględniający Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji/ Floortime czyli czas na podłodze – Czas na podłodze oznacza dosłownie, że dorosły dołącza do dziecka bawiącego się na podłodze należy to także rozumieć jako podążanie za dzieckiem. Jest to pierwszy krok do nawiązania relacji.

Twórca metody opisuje tzw. 6 kamieni milowych rozwoju. Metoda ta zapewnia, że dziecko przechodzi przez kolejne fazy rozwoju czyli przechodzi tę samą ścieżkę rozwoju co dziecko zdrowe tylko z pomocą terapeuty. 

RDI Relationship Development Intervention czyli Metoda Rozwoju Relacji

​Punktem wyjścia jest autyzm rozumiany jest jako deficyt poznawczy i przewaga inteligencji statycznej (zautomatyzowane, proste czynności tj. zapamiętywanie, działanie wg planu) nad dynamiczną (skomplikowane tj przewidywanie, szacowanie, planowanie). Podstawą metody jest skupienie się na elastyczności w myśleniu, zachowaniu i komunikacji, a celem jest osiągnięcie pełni życia rozumianej jako serdeczne relacje z przyjaciółmi, posiadanie rodziny oraz samodzielności jaką daje praca zarobkowa.

TEACCH Treatment and education of autistic and related communication handicapped children

Leczenie i Kształcenie Dzieci z Autyzmem i Podobnymi Upośledzeniami Komunikacji – ten całościowy program opiera się na założeniu, że należy zarówno tłumaczyć i przybliżać środowisko osobom z autyzmem jak i wpływać na środowisko tak aby było bardziej zrozumiałe. Pracą terapeuty jest tłumaczenie świata osób z autyzmem i osób neurotypowych tak, aby przybliżać je do siebie.

Celem jest przede wszystkim osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności przez osobę z autyzmem. W metodzie stosuje się techniki dostosowania środowiska – organizacji czasu i przestrzeni, plany zajęć etc. zwiększające samodzielność osoby z autyzmem. Istotnym aspektem jest indywidualne podejście do osoby z autyzmem, tworzenie zindywidualizowanych planów terapeutycznych, dostrzeganie i wykorzystywanie mocnych stron osoby z autyzmem, a także współpraca terapeuty z rodziną oraz szkołą osoby z autyzmem. W założeniu jest to system pomagający włączać osoby z autyzmem do szkół ogólnodostępnych.

Terapia behawioralna – Stosowana Analiza Zachowania

Celem terapii jest zmiana zachowania osoby z autyzmem – zwiększenie liczby zachowań pozytywnych (akceptowanych społecznie/prawidłowych) i zmniejszenie liczby zachowań negatywnych (nieakceptowanych społecznie/nieprawidłowych) przy zastosowaniu wiedzy nt. schematów uczenia się czyli stosowaniu systemów nagród i kar.

Metoda charakteryzuje się szczegółowymi instrukcjami postępowania, ale jej elementy często są wykorzystywane w wielu innych metodach.

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest zarówno rozwój kompetencji językowych jak i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Dziecko nie musi mówić, aby zacząć pracę nad komunikacją. Terapia obejmuje szeroki zakres metod i ćwiczeń mających na celu pobudzenie chęci do komunikowania się, naukę słów, ale także gestów, mimiki, czy zasad komunikacji. W przypadku braku rozwoju mowy logopeda może wprowadzić metody komunikacji wspierającej i alternatywnej (AAC) lub skierować do specjalisty od AAC.

Terapia pedagogiczna

​​Prowadzona przez pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, jej celem jest całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jej aspektach –  umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, praca nad samooceną. W terapii są używane różne metody w zależności od indywidualnych potrzeb.

Metody wspierające terapie:

Arteterapia

Biofeedback

Dogoterapia

Gimnastyka Mózgu P. Dennisona

Hipoterapia

Integracja Sensoryczna

Komunikacja Wspierająca i Alternatywna AAC [link]

Logorytmika

MDS – Metoda Dobrego Startu

Metoda Aktywności Knillów

Metoda symultaniczno- sekwencyjna

Metoda Thomatisa

Metoda VIT

Metoda Weroniki Sherborne

Muzykoterapia

System Komunikacji alternatywnej PECS

Kategorie
Bez kategorii

Magazyn Kompas NGO – piszemy o autyzmie

Magazyn Kompas NGO - piszemy o autyzmie

Fundacja PRO NGO wydała swój pierwszy Magazyn Kompas NGO. Mieliśmy zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę w postaci artykułu. Zapraszamy do lektury.

 Czym jest autyzm? Działając wspólnie możemy zmienić jego postrzeganie.

Autyzm to nie choroba lecz zaburzenie. Mimo coraz większej świadomości oraz kampanii społecznych na rzecz tolerancji, dalej spotykamy się z postawą braku akceptacji osób, które cierpią z powodu różnych chorób i innych ograniczeń.

W Łomży od 2014 roku funkcjonuje FUNDACJA DR OTIS, która stara się podnieść zakres świadomości o autyzmie, prowadzi także placówki edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi z autyzmem. W swoich placówkach fundacja prowadzi indywidualnie terapie specjalistyczne, skierowane do każdego dziecka, wspomagające ich rozwój, komunikację i funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Fundacja przypomina, że autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu, charakteryzującym się upośledzeniem relacji społecznych.

 Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne rozpoznanie, dobrze postawiona diagnoza i niezbędne oddziaływania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu względnie dobre warunki rozwoju, czyli normalne życie.

Problem autyzmu dotyka nie tylko dzieci, borykają się z nim także dorośli i osoby starsze. Zachowanie tych osób jest niezrozumiałe dla innych z ich otoczenia i często budzi niechęć. Wiedza o autyzmie pozwala społeczeństwu zrozumieć czym charakteryzuje się to zaburzenie i minimalizuje przykre skutki braku akceptacji społecznej, której częstą konsekwencją jest depresja.

W jaki sposób zmienić to postrzeganie, angażując społeczeństwo i biznes?

Fundacja co roku organizuje obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży. W ramach tej akcji organizowane są różne aktywności, takie jak marsze, konkursy, koncerty i przedstawienia teatralne oraz, co bardzo istotne – lekcje o autyzmie, które przełamują bariery, ograniczenia i uczą słuchaczy empatii. Ten prosty a zarazem skuteczny sposób otwiera potencjał do dialogu o sprawach, które dla wielu osób są trudne, niezrozumiałe i wymagające.

Fundacja zaprasza do swoich działań urzędy, firmy oraz inne organizacje. Zazwyczaj są to jednostki, które chcą pomagać i nie są obojętne na potrzeby słabszych. Naszym zadaniem jest przygotować ich do realizacji wyznaczonych ról, jasno określić zadania i rozwiać wszelkie wątpliwości, które często wynikają z nieświadomości i obawy, czy sobie poradzą. Poprzez współpracę mogą wnieść coś dobrego do życia osób, które cierpią na autyzm i w swojej codzienności często spotykają się z brakiem akceptacji i obojętnością. Swoją postawą pokazują społeczeństwu, że ważne jest dla nich jego dobro, chcą wspierać lokalną społeczność, wpływać na ich dobrostan i oddziaływać na otoczenie w ten pozytywny sposób. Jako fundacja widzimy jak wiele zyskują na tej współpracy nasi beneficjenci. 

W działania fundacji angażują  się także wolontariusze. Ich praca jest wymagająca, nie każdy bowiem wie jak pomóc osobie z autyzmem i jej rodzinie. Fundacja wspiera ich w tych działaniach, przygotowuje merytorycznie do zadań oraz co najważniejsze dostosowuje obowiązki do możliwości wolontariuszy, cały czas służąc im wsparciem. Podczas pracy w wolontariacie, każda osoba może liczyć na zdobycie dodatkowych umiejętności, wiedzy specjalistycznej, a także nowych doświadczeń zawodowych i osobistych. Dla naszych wolontariuszy to także ogromna radość i satysfakcja z niesienia pomocy i możliwości zobaczenia uśmiechu na twarzach naszych podopiecznych. Dzięki temu tworzą się silne relacje na lata.

Współpraca z firmami oraz urzędami niesie potencjał, który każda organizacja pozarządowa powinna wykorzystać w swoim rozwoju. Nawet w niedużych i lokalnych projektach jest przestrzeń, do budowania relacji i długofalowych współprac. Pamiętajmy o tym, aby dobrze definiować nasze oczekiwania i potrzeby względem firm oraz urzędów. Pozwoli to oszczędzić czas potrzebny na prowadzenie rozmów i przyspieszy proces decyzyjny.

Plany na przyszłość…

W przyszłości fundacja chce stworzyć całodobowy ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem. Taki ośrodek zapewni im właściwą opiekę wraz z terapią i rehabilitacją, która pozwoli małym podopiecznym rozwijać się i poznawać świat pomimo ograniczeń.

Autor: Katarzyna Karwowska FUNDACJA DR OTIS

Kategorie
Bez kategorii ŚDŚA

Miasto Łomża wspiera obchody ŚDŚA w Łomży

MIASTO ŁOMŻA WSPIERA OBCHODY ŚDŚA W ŁOMŻY

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku, Urząd Miasta Łomży przyznał FUNDACJI DR OTIS  dotację w wysokości 5 425 złotych na rzecz obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży pt. „Poznajmy się z autyzmem”. 

Obchody zaczynamy w miesiącu kwietniu, a kończymy w czerwcu.

4 kwietnia przejdziemy ulicami miasta Łomża, by zjednoczyć społeczeństwo i informować o autyzmie.  Ulicami miasta będzie również jeździł autobus przystrojony na niebiesko , gdzie nasi wolontariusze będą uświadamiać o autyzmie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach fotograficznym i wiedzy o autyzmie. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.drotis.pl/sdsa/.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Łomży  oraz Prezydentowi dr Mariuszowi Chrzanowskiemu za wsparcie. 

Kategorie
Bez kategorii

POMOC UKRAINIE

POMAGAMY UKRAINIE

W budynku szkolno-przedszkolnym naszej fundacji, przy ulicy Sybiraków 24, istnieje możliwość zostawiania rzeczy dla osób z Ukrainy. Będą one transportowane przez naszą fundację do głównego punktu zbiórek na ul. Akademicką. 

Prosimy o rzeczy zgodne z zapotrzebowaniem z listy dostępnej na stronie Urzędu Miasta Łomża https://www.facebook.com/lomza.miasto

oraz PWSiP https://www.facebook.com/pwsip.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z Ukrainy. "Nutka" zapewnia bezpłatną opiekę od 8.00 do 14.00 i wyżywienie.

Przedszkole Niepubliczne „NUTKA” w Łomży wraz z organem prowadzącym FUNDACJĄ DR OTIS, w związku z bardzo trudną sytuacją na Ukrainie, podjęło decyzję o możliwości zapisania do przedszkola dzieci osób ewakuujących się z terenów zagrożonych. Bezpłatna opieka z wyżywieniem będzie zapewniona godzinach 8:00-14:00 dla dzieci 4, 5 i 6 letnich.

W celu uzyskania informacji dotyczących zapisania dziecka do placówki, bądź też potrzeby dodatkowej pomocy należy kontaktować się bezpośrednio z przedszkolem.
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „NUTKA”
ul. Sybiraków 24 , 18-400 Łomża
tel. 530 417 087
mail: sekretariat.drotis@gmail.com

Accessibility Toolbar