Kategorie
Bez kategorii

Konkurs fotograficzny

Wystawa zwycięskich prac fotograficznych

Konkurs fotograficzny

Zaproszenie na wystawę zdjęć I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pasją, profesjonalistów i amatorów w Hali Kultury ul. Stary Rynek 6 w Łomży
Fundacja DR OTIS zaprasza na wystawę zdjęć I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pasją, profesjonalistów i amatorów „Ja tu jestem- szanuj mnie” od 03.08.2021 r. do 31.08.2021r. do Hali Kultury, ul. Stary Rynek 6 w Łomży. Osoby zainteresowane przekonają się na własne oczy o niepowtarzalnym efekcie starań autorów. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wypełnia Nas radość z przepięknych, wyrażających głębię uczuć i utożsamienie się z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością i zaburzeniami ze spektrum autyzmu fotografii. Nasi laureaci oddali cząstkę swej artystycznej duszy. Dziękujemy im, że mieli odwagę, by pokazać światu swój potencjał i wrażliwość. Wszystkie prace są wyjątkowe, dlatego czujemy się spełnieni jako inicjatorzy I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pasją, amatorów i profesjonalistów. Fotografie oddają indywidualizm autorów, ale łączy je hasło „Ja tu jestem- szanuj mnie” oraz empatia, tolerancja i solidaryzacja z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami.
Gratulujemy grupie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce: Pani Grażynie Tymoszuk, Marcie Kawrygo-Leonowicz, Ewie Wińskiej, Oliwii B. Bilmin, które zajęły I miejsce z wyjątkowym zdjęciem „Chwila zadumy” obrazujący chłopca zapatrzonego w świat przed nim, pełnego powagi, dostojeństwa i pewności siebie. Słowa uznania kierujemy dla Pani Katarzyny Oweskiej – Góral, która zgłosiła Nam fotografię „O poranku” zajmując II miejsce w konkursie. Uwieczniła swojego syna, Franciszka ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi Fundacji DR OTIS w Łomży, który stoi zanurzony w swoich myślach na łonie natury otaczającej go zewsząd. Franek jest jej centralnym punktem, a reszta stanowi jego uzupełniające tło. Razem tworzą nieskazitelną i harmonijną stałość. Trzecie miejsce zajęły dwie fotografie: „Nasz wspólny, wodny świat” autorstwa Doroty Krawczyńskiej oraz „Świat dziecka z autyzmem” Andrzeja Skrodzkiego. Oba zdjęcia są wspaniałym dziełem sztuki. Pierwsza fotografia ukazuje dwoje młodych ludzi: dziewczynkę i chłopca spędzających czas wśród lśniących, niebieskich przepięknych rybek znanych z bajki „Gdzie jest Dory?”- pokolców królewskich. Oboje są zafascynowani obserwowanym światem pomimo różnic w jego odbiorze powodowanym niepełnosprawnością chłopca. Drugie zdjęcie przedstawia dziewczynkę: córkę Pana Andrzeja, która z radością na twarzy bawi się w okrągłym otworze na placu zabaw. Szczęście z beztroskiego spędzania czasu wydobywa się na pierwszy plan ujęcia. Wyróżnione zostały prace Lucyny Śliżewskiej „Ważne sprawy” oraz Marii Skrodzkiej „ Z autyzmem w przyszłość”. Pierwsze zdjęcie przedstawia chłopca z dłuższymi, blond włosami o imieniu Joachim. Starannie wykonuje on pracę plastyczną: orła w godle Polski. Pomimo swego zaburzenia wartość, taka jak: patriotyzm jest dla niego ważna. Druga z wyróżnionych fotografii jest ciepła i bije od niej miłość: miłość matki i córki, miłość bezwarunkowa, której autyzm nie jest w stanie zmienić. Kobiety stoją razem, wtulone w siebie, ich oczy się spotykają
Rozpiera Nas duma, że tak wiele osób, firm i organizacji włączyło się i faktycznie tworzyło to wydarzenie. Istotne dla Nas jako Fundacji, która za priorytet ma niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalność na rzecz niepełnosprawnych.
Dziękujemy z całego serca sponsorom bez których nie udałoby się zorganizować I Konkursu Fotograficznego dla ludzi z pasją, amatorów i profesjonalistów: współorganizatorowi Urzędowi Miasta Łomża, Prezydentowi Miasta Łomża dr Mariuszowi Chrzanowskiemu, Okręgowej Spółdzielni Mleczarska Piątnica, firmie Ubezpieczenia AK
Agnieszka Kuczyńska, Zabielski Zabezpieczenia Łomża, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Maciejowi Borysewiczowi, Wójtowi Gminy Piątnica Arturowi Wierzbowskiemu, Hexie Bank Spółdzielczy w Piatnicy, Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksu i Gier w Łodzi, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Miss Ziemi Łomżyńskiej. Zapraszamy na wystawę do samego centrum miasta, by w niezwykłej aranżacji dawnej Hali Targowej ujrzeć efekty starań autorów fotografii.
Kategorie
Bez kategorii

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy września

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy września

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy września! Nasze placówki: Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Łomży, Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Łomży, Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, a także Niepubliczne Przedszkole „Kredka” w Kolnie otwarte są dla Państwa w każdym czasie!!!
W naszych placówkach organizujemy grupy powszechne oraz terapeutyczne. Chętnie przyjmujemy dzieci zarówno całkowicie sprawne, jak i z niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Opieka, nauka oraz terapia jest u nas na poziomie eksperckim. Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani oraz posiadają spore doświadczenie, zdobywane nie tylko w naszych placówkach, ale też w innych instytucjach z regionu. Bardzo duży nacisk kładziemy na terapię oraz integrację społeczną dzieci. Realizujemy zajęcia z sensoplastyki, muzykoterapii, integracji sensorycznej, terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju, treningu umiejętności społecznych, rehabilitacji o bardzo szerokim zakresie oraz dogoterapii. Dostępne są również zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia przyrodniczo – edukacyjne, język angielski, dodatkowy francuski czy zajęcia  rytmiczno – taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Prowadzone są zajęcia terapii wzroku oraz słuchu. Efektywnie wprowadzana w życie dzieci jest komunikacja alternatywna PECS. Ważne są też systematyczne zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Nasze placówki są wyposażone bardzo nowocześnie. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia zajęć, rehabilitacji i terapii.
Przedszkole Niepubliczne Nutka w Łomży to doskonały wybór, który jest oparty na latach doświadczeń w edukacji i wychowaniu przedszkolnym. Placówka mieści się w wolnostojącym, spełniającym wszelkie normy bezpieczeństwa budynku w spokojnej, nowoczesnej części miasta. Przedszkole posiada własny plac zabaw pozwalający na regularny pobyt naszych podopiecznych na świeżym powietrzu. Jasne, przestronne sale przedszkolne wyposażone są w profesjonalny sprzęt, w tym monitor interaktywny, magiczny dywan oraz kolorowe, bezpieczne zabawki i różnorodne pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Nowy projekt, który rusza od września w naszej placówce: „Droga do skutecznej komunikacji w Twoim domu”. Projekt  polega na prowadzeniu konsultacji na temat komunikacji alternatywnej PECS prowadzonej przez naszych terapeutów w warunkach domowych dzieci. 
Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Łomży również jest placówką przyjazną dla dzieci zdrowych jak i z niepełnosprawnościami. Ciepło, opieka, kreatywność, otwartość to nasza wizytówka. Nie oszczędzamy na jakości. Jest miejscem bezpiecznym, rozwijającym zainteresowania, które otoczy troską najmłodszych. Ciepła rodzinna atmosfera, starannie dobrana oferta zajęć, własny, bezpieczny plac zabaw, doskonałe wyposażenie, które na bieżąco jest uzupełniane o nowe, atrakcyjne akcesoria sprzyjające rozwojowi psychomotorycznemu dzieci to wszystko brzmi jak slogan, ale w tym przedszkolu tak właśnie jest. Obecnie nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Przedszkole Motylek rozwija skrzydła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, działania 3.1. Realizacja projektu pozwoliła nam na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu, a także wzmocniła rozwijanie umiejętności oraz zainteresowania naszych podopiecznych.
Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi prowadzona jest od 2015 roku. Zaprasza do swoich progów uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym. Misją jest rozwój dzieci pod względem edukacyjnym, fizycznym, psychicznym, społecznym, szeroko pojętej rewalidacji. Ważna jest tu integracja ze środowiskiem rodzinnym dzieci, dlatego też organizowane są liczne spotkania tematyczne. Umiejętność radzenia sobie w życiu to priorytet działań szkoły. Klasy są kilkuosobowe, co zwiększa możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Kadra szkoły posiada specjalistyczną wiedzę i kwalifikację. Bierze systematycznie udział w szkoleniach, studiach oraz kursach. W wyposażeniu szkoły są specjalistyczne sprzęty dostosowane do dziecka. Możemy poszczycić się tu monitorami interaktywnymi, które urozmaicają lekcje w szkole oraz własnym placem zabaw.
W naszym Niepublicznym Przedszkolu „Kredka” w Kolnie w tej chwili są dwie grupy powszechne, oraz dwie grupy terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kadra jest wyspecjalizowana i nastawiona na efektywność terapii i prowadzenia zajęć. Dzieci uczęszczające do grup są żywe, aktywne i dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi oraz z chęcią ze sobą się integrują. Każde z dzieci przychodzi do przedszkola z wielką radością, bierze udział w zajęciach ruchowych, muzycznych i dydaktycznych. Uwielbiają one tworzyć nowe prace plastyczne. Integracje realizujemy tu jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki i wychowania – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Integracja daje możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej, uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym. W placówce dzieci niepełnosprawne realizują te same zagadnienia programowe co dzieci zdrowe z dostosowaniem tych treści do możliwości i potrzeb ucznia z niepełnosprawnością.

Jesteśmy otwarci na nowych uczestników w naszych placówkach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Realizujemy Kartę Dużej Rodziny w przedszkolu „Nutka”, a w niedługim czasie również w przedszkolu „Motylek”. Od niedawna istnieje możliwość odpłatnego udziału dziecka w zajęciach z języka francuskiego w naszych placówkach!!!

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!!!
Kontakt:

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

Ul. Sybiraków 24

18-400 Łomża

Tel. 530 417 087

Przedszkole Niepubliczne “Kredka”

ul. 11 Listopada 15A

18-500 Kolno

Tel.  692 734 788

Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży

Ul. Sybiraków 24

18-400 Łomża

Tel. 570 806 002

Przedszkole Niepubliczne “Motylek”

Ul. Por. Łagody 4

18-400 Łomża

Tel. 577 016 220

Accessibility Toolbar