Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

NIEBIESKA POEZJA

NIEBIESKA POEZJA

Ludzie z całego świata, wysyłam do Was ten wiersz.
Niech usłyszą wasze uszy, niech dotrze do waszych serc,
że dzieci chcą pewnie chodzić do swoich szkół
mimo spektrum autyzmu przezwyciężyć lęk swój.
Autystyczny nie znaczy chory,
po prostu inaczej odbieram świat ,
ale chce abyście wiedzieli,
że moje serce bije tak samo
jak każdego z Was.
Zmysły mam wywrócone,
często nie patrzę w twarz,
lecz spróbuj mnie poznać,
a nasza przyjaźń przetrwa długi czas.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

Objawy autyzmu widoczne są w relacjach z ludźmi, mowie i komunikacji oraz stereotypowych zachowaniach, zainteresowaniach i wzorcach aktywności. Występują zazwyczaj przed trzecim rokiem życia, ale diagnoza może być postawiona u dzieci, młodzieży lub u dorosłych.

Cechy i zachowania, które mogą wskazywać na spektrum autyzmu to m.in.:

 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Trudność w rozumieniu uczuć i myśli innych osób.
 • Mniejsze dążenie do interakcji z ludźmi.
 • Unikanie kontaktu wzrokowego.
 • Opóźnienie rozwoju mowy.
 • Nietypowy ton głosu np. monotonny pozbawiony melodyki (tzw. płaska prozodia).
 • Branie słów dosłownie, nie rozumienie sarkazmu, żartów lub droczenia się.
 • Nie używanie gestów np. gestu wskazywania lub machania na do widzenia u dzieci.
 • Powtarzanie słów lub dźwięków (echolalia).
 • Preferowanie niezmienności otoczenia i rutyny.
 • Intensywne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy np. pociągi, dinozaury, liczby.
 • Powtarzalne zachowania np. trzepotanie rękami.
 • Problemy ze zrozumieniem uczuć innych osób lub mówieniem o własnych uczuciach .
 • Denerwowanie się drobnymi zmianami.
 • Opóźnione umiejętności językowe.
 • Opóźnione umiejętności ruchowe.
 • Opóźnione umiejętności poznawcze lub uczenia się.
 • Zachowanie nadpobudliwe, impulsywne i/lub nieuważne.
 • Padaczka lub zaburzenia napadowe.
 • Wybiórczość pokarmowa.
 • Problemy z zasypianiem.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe (np. zaparcia).

Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci w spektrum autyzmu mogą nie mieć tych wszystkich lub nawet żadnego z zachowań wymienionych tutaj jako przykłady. Objawy autyzmu to przede wszystkim cechy i zachowania, które wynikają z posiadania autystycznego umysłu.

 Jeśli dobrze znamy sposób myślenia i odbierania świata przez osoby w spektrum autyzmu, możemy lepiej rozumieć się z nimi na co dzień oraz lepiej im pomagać. Pamiętajmy, że często nie ma nic wyróżniającego w wyglądzie osób w spektrum. Mogą one zachowywać się, komunikować, wchodzić w interakcje i uczyć się lecz w sposób inny niż większość ludzi. Zdolności ich mogą natomiast znacznie odbiegać od norm uwidaczniając się poprzez zaawansowane umiejętności konwersacyjne, matematyczne, logiczne, pisarskie czy fotograficzne oraz każde, które są wynikiem ich pasji i zainteresowań. Mogą pracować i żyć bez wsparcia. Inne osoby ze spektrum autyzmu mogą natomiast komunikować się w sposób niewerbalny i potrzebować dużo pomocy w codziennym życiu. Nie ma jednego obrazu osoby autystycznej.

Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu

Autyzm – diagnoza

Autyzm - diagnoza krok po kroku       Diagnoza autyzmu stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania w trzech sferach:

*interakcji społecznych

*komunikacji

*sztywności zachowania     

 

  Spektrum autyzmu diagnozowane jest u ok. 1 na 100 osób. Najczęściej diagnozę uzyskują dzieci ok. 2 – 5 roku życia, ale spektrum autyzmu może być diagnozowane w każdym wieku, także u dorosłych.

 

W przypadku każdej choroby im wcześniejsza diagnoza, tym szybsza pomoc dziecku!!!

Krok 1 – wizyta u lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny bardzo często jest dla rodzica pierwszą osobą, do której zgłasza się on z niepokojem związanym z zachowaniem dziecka.

Nie oczekujmy od lekarza, że postawi diagnozę, ale może skierować na pogłębione badania.

Na podstawie skierowań od lekarza pediatry, należy zapisać się na konsultację do neurologa, laryngologa i psychiatry.

Krok 2 – wizyta u psychologa (wywiad z rodzicami)

Psycholog podczas spotkania z rodzicami przeprowadza pogłębiony wywiad, podczas którego ustala, jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych.

Krok 3 – obserwacja oraz diagnoza dziecka przez

              psychologa i pedagoga

Wizyta odbywa się bez rodziców dziecka i polega na obserwowaniu zachowania dziecka wśród rówieśników. Uwaga diagnostów skupia się m.in. na zachowaniu dziecka podczas zabaw spontanicznych i zorganizowanych, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, reagowaniu na swoje imię i polecenia, umiejętności wykonywania poleceń, rozwoju społeczno-emocjonalnym, poznawczym, fizycznym, w obszarze samoobsługi; jak również na ogólnym zachowaniu dziecka, np. manieryzmy ruchowe, fiksacje czy reakcje na zmienność bodźców.

Krok 4 – badanie logopedyczne

Jest to badanie, podczas którego logopeda sprawdza budowę narządów artykulacyjnych, sposób oddychania, lateralizację.

Krok 5 – konsultacja psychiatryczna

Spotkanie dziecka i rodziców z lekarzem psychiatrą, ma na celu potwierdzenie zaburzeń ze spektrum oraz wyeliminowanie innych zaburzeń psychicznych. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny dziecka.

Krok 6 – analiza dokumentacji medycznej,

               psychologicznej i opinii o dziecku

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu to proces bardzo złożony. Przed spotkaniem rodziców i dziecka z komisją orzekającą należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

Krok 7 – podsumowanie diagnozy i wydanie orzeczenia

               przez komisję orzekającą

Zespół orzekający na wniosek rodziców wydaje orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Dobro dziecka jest najważniejsze! 

Niestety, często proces diagnostyczny jest odraczany w czasie, bo rodzice mają trudność w akceptacji zaburzenia.

Proces diagnozy jest dla rodzica niezwykle trudnym doświadczeniem. Dlatego też, ogromną rolę odgrywa wsparcie, którego udzielić mogą specjaliści – psycholog, pedagog, psychiatra.

Oprócz konsultacji ze specjalistami wartościowe są również szkolenia dla rodziców i udział w warsztatach pomagających zrozumieć dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

 • badanie przesiewowe M-CHAT – jest pierwszym badaniem, które wykonują rodzice
 • badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta
 • badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka
 • obserwacja diagnostyczna ADOS-2 – test do diagnozy autyzmu
 • testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R , Monachijska Funkcjonalna Skala
 • konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

Czy autyzm to choroba?

Czy autyzm to choroba?

Czy Autyzm to choroba?

NIE!!!

Autyzm to nie choroba. Jest to zaburzenie neurorozwojowe .Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja ICD, traktuje autyzm i inne zaburzenia ASD jako stan, a nie chorobę. Jedna z klasycznych definicji medycznych mówi, że z chorobą mamy do czynienia wówczas, gdy mamy konkretne i znane przyczyny oraz dynamikę przebiegu. 

 

Jeśli chodzi o autyzm nie ma na to zaburzenie  lekarstwa, możemy natomiast podjąć odpowiednie działanie jakimi jest terapia by przezwyciężyć trudności wynikające z autyzmu.

Im wcześniej zdiagnozujemy i rozpoczniemy terapię osoby z autyzmem tym większa szansa na poprawę jego stanu oraz funkcjonowania.

Jak więc wygląda terapia osób z autyzmem? Jakie mamy rodzaje terapii?

Metoda 3i (Intensywna – Indywidualna – Interaktywna) 

​Metoda edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb osoby z autyzmem oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta, zajęcia indywidualne, nie grupowe), głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą  

Metoda ESDM (The Early Start Denver Model)

​Model wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci w wieku 1 – 5 lat. Polega na zabawach rozwojowych budowaniu pozytywnych relacji, wykorzystuje też elementy Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), celem jest poprawa umiejętności poznawczych i językowych

Metoda Opcji (metoda Son – Rise)

​Najważniejsze założenie tej metody to bezwarunkowa akceptacja osoby z autyzmem, postrzeganie autyzmu jako zespołu trudności w kontakcie, które da się zwalczyć. Głównym zarządzającym terapią jest rodzic dziecka z autyzmem.

​Sama metoda polega przede wszystkim na jak najdłuższym spędzaniu czasu na wspólnej zabawie i byciu w kontakcie zgodnie z zasadą 3E (energia ekscytacja entuzjazm). Istotny jest też aspekt miejsca zabawy – pomieszczenie powinno być bezpieczne i pozbawione czynników zakłócających

Model DIR/Floortime The Developmental, Individual Difference, Relationship

Model Rozwojowy uwzględniający Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji/ Floortime czyli czas na podłodze – Czas na podłodze oznacza dosłownie, że dorosły dołącza do dziecka bawiącego się na podłodze należy to także rozumieć jako podążanie za dzieckiem. Jest to pierwszy krok do nawiązania relacji.

Twórca metody opisuje tzw. 6 kamieni milowych rozwoju. Metoda ta zapewnia, że dziecko przechodzi przez kolejne fazy rozwoju czyli przechodzi tę samą ścieżkę rozwoju co dziecko zdrowe tylko z pomocą terapeuty. 

RDI Relationship Development Intervention czyli Metoda Rozwoju Relacji

​Punktem wyjścia jest autyzm rozumiany jest jako deficyt poznawczy i przewaga inteligencji statycznej (zautomatyzowane, proste czynności tj. zapamiętywanie, działanie wg planu) nad dynamiczną (skomplikowane tj przewidywanie, szacowanie, planowanie). Podstawą metody jest skupienie się na elastyczności w myśleniu, zachowaniu i komunikacji, a celem jest osiągnięcie pełni życia rozumianej jako serdeczne relacje z przyjaciółmi, posiadanie rodziny oraz samodzielności jaką daje praca zarobkowa.

TEACCH Treatment and education of autistic and related communication handicapped children

Leczenie i Kształcenie Dzieci z Autyzmem i Podobnymi Upośledzeniami Komunikacji – ten całościowy program opiera się na założeniu, że należy zarówno tłumaczyć i przybliżać środowisko osobom z autyzmem jak i wpływać na środowisko tak aby było bardziej zrozumiałe. Pracą terapeuty jest tłumaczenie świata osób z autyzmem i osób neurotypowych tak, aby przybliżać je do siebie.

Celem jest przede wszystkim osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności przez osobę z autyzmem. W metodzie stosuje się techniki dostosowania środowiska – organizacji czasu i przestrzeni, plany zajęć etc. zwiększające samodzielność osoby z autyzmem. Istotnym aspektem jest indywidualne podejście do osoby z autyzmem, tworzenie zindywidualizowanych planów terapeutycznych, dostrzeganie i wykorzystywanie mocnych stron osoby z autyzmem, a także współpraca terapeuty z rodziną oraz szkołą osoby z autyzmem. W założeniu jest to system pomagający włączać osoby z autyzmem do szkół ogólnodostępnych.

Terapia behawioralna – Stosowana Analiza Zachowania

Celem terapii jest zmiana zachowania osoby z autyzmem – zwiększenie liczby zachowań pozytywnych (akceptowanych społecznie/prawidłowych) i zmniejszenie liczby zachowań negatywnych (nieakceptowanych społecznie/nieprawidłowych) przy zastosowaniu wiedzy nt. schematów uczenia się czyli stosowaniu systemów nagród i kar.

Metoda charakteryzuje się szczegółowymi instrukcjami postępowania, ale jej elementy często są wykorzystywane w wielu innych metodach.

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest zarówno rozwój kompetencji językowych jak i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Dziecko nie musi mówić, aby zacząć pracę nad komunikacją. Terapia obejmuje szeroki zakres metod i ćwiczeń mających na celu pobudzenie chęci do komunikowania się, naukę słów, ale także gestów, mimiki, czy zasad komunikacji. W przypadku braku rozwoju mowy logopeda może wprowadzić metody komunikacji wspierającej i alternatywnej (AAC) lub skierować do specjalisty od AAC.

Terapia pedagogiczna

​​Prowadzona przez pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, jej celem jest całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jej aspektach –  umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, praca nad samooceną. W terapii są używane różne metody w zależności od indywidualnych potrzeb.

Metody wspierające terapie:

Arteterapia

Biofeedback

Dogoterapia

Gimnastyka Mózgu P. Dennisona

Hipoterapia

Integracja Sensoryczna

Komunikacja Wspierająca i Alternatywna AAC [link]

Logorytmika

MDS – Metoda Dobrego Startu

Metoda Aktywności Knillów

Metoda symultaniczno- sekwencyjna

Metoda Thomatisa

Metoda VIT

Metoda Weroniki Sherborne

Muzykoterapia

System Komunikacji alternatywnej PECS

Kategorie
Nutka

„Nutka” wspiera WOŚP

 

 

30 Wielki Finał WOŚP ❤️ już w niedzielę!

Nasze przedszkole bierze udział w zbieraniu datków na ten szczytny cel 🥰. Każdy ma szansę dołożyć swoją cegiełkę 🧱 na rozwój okulistyki 👀 dziecięcej w naszym kraju 🇵🇱.

Na naszym przedszkolnym holu znajduje się stolik, na którym mogą Państwo za drobną darowizną 💸 wykupić dla Waszego dziecka BON na niespodziankę 😁.

Zasada jest prosta 🙂 – Rodzic umieszcza datek do puszki WOŚP ❤️ ➡️ dziecko wybiera kopertę 💌, w której ukryty jest BON ➡️ BON dotyczy działania jakie Rodzic powinien wykonać dla dziecka bądź wraz z dzieckiem 🥰. BON jest formą zabawy, a jego realizatorem jest Rodzic 🙂. Dziecko natomiast ma z tego uciechę ☺️.

Gorąco zachęcamy Państwa do zabawy, a przede wszystkim do pomocy 🥰🙏.

Tak mało, a może zmienić tak wiele ❤️.

Kategorie
Nutka

Bal Karnawałowy w „Nutce”

 

BAL KARNAWAŁOWY W „NUTCE” (13.01.2022)
Karnawał to czas zabaw i balów💃🎊, także dla najmłodszych👫. Kolorowe stroje🦸🧙, bajeczny wystrój i skoczna muzyka 🎶– w takiej atmosferze bawiły się Nutkowe Przedszkolaki 🐦.

Dzieci z chęcią brały udział w tańcach i konkursach, a nie wszystkie były łatwe 🙊. Na parkiecie pląsała księżniczka, batman, Elsa 👸, smok 🐉, Spider-Man, rycerz, a nawet piłkarz . Oczywiście wszystko pod bacznym okiem służb mundurowych: strażaka 🧑‍🚒, policjanta👮 i ratownika medycznego🧑‍⚕️🤭. Nie obyło się także bez wizyty Mikołaja 🧑‍🎄 i prezentów 🎁.

Kategorie
Nutka

Nietypowe odwiedziny Prezydenta w „Nutce”

NIETYPOWE ODWIEDZINY PREZYDENTA W „NUTCE”

21 grudnia📅 nasze przedszkole odwiedził wyjątkowy gość, na którego wyczekują co roku wszystkie dzieci 🎅. Tym razem był on podwójnie wyjątkowy, gdyż w Świętego Mikołaja wcielił się sam Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomży. Mikołaj przeczytał dzieciom piękną baśń pt.” Królowa Śniegu” ❄🌬, po czym obdarował wszystkie dzieci wraz z paniami upominkami 🎁.

Przedszkolaki również przygotowały dla wyjątkowego gościa niespodziankę: zaśpiewały piosenkę i powiedziały wierszyk o Mikołaju. Wizyta prezydenta w roli Mikołaja dała dzieciom dużo radości i uśmiechu. Na koniec tego wyjątkowego spotkania wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Świety Mikołaju 🎅 dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok 😃.

Kategorie
Bez kategorii Nutka

Mikołajkowa Loteria Fantowa dla Domku Malowanego Sercem

 

 

🎅 MIKOŁAJKOWA LOTERIA FANTOWA 🎅

Mikołajki 🎅 to fantastyczny czas by czynić rzeczy wyjątkowe 🥰.

Z pomocą dzieciaczków 🧒👧 uczęszczających do naszego Przedszkola „Nutka” i ich rodziców 👨‍👩‍👧‍👦 oraz pracowników przedszkola 🏣 udało nam się zorganizować LOTERIĘ FANTOWĄ ⭐🎁.

Naszym celem było wesprzeć budowę Domku Malowanego Sercem 🏠❤.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam dołożyć cegiełkę do tej cudownej inicjatywy 🥰🤗❤.

Kategorie
Bez kategorii Nutka

„Dzień w piżamach” w „Nutce”

 

„DZIEŃ W PIŻAMACH” (04.12.2021)

„Dzień w piżamach” – pod tym hasłem mijał piątkowy dzień naszym przedszkolakom 👫. Ten niecodzienny strój, który u nas zagościł związany był z ogólnopolskim wydarzeniem „Bieg w piżamach” 🏃.

Zostało ono zorganizowane przez Fundację „Gdy liczy się czas”, która została założona przez rodziców dzieci, które miesiącami, a nawet latami chorują na chorobę nowotworową.

Dlaczego piżama 🤔? To nieodłączna część naszej codzienności. To co dla nas jest symbolem odpoczynku, dla innych jest symbolem walki o zdrowie i życie 💪❤️. Chcemy pokazać chorującym dzieciom, że są ludzie, którzy z drugiej strony okna 🪟, myślą o nich. Stworzyliśmy też kartki świąteczne, które wyślemy📮💌, aby „odczarować” smutek i trud leczenia onkologicznego oraz „zaczarować” czas spędzany przez dzieci w szpitalu.

Trzymamy za Was kciuki ❤️✊

Kategorie
Nutka

Wolne miejsca w przedszkolu „Nutka”

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NUTKA

Co nas wyróżnia?

*nowoczesny budynek

*przestronny plac zabaw

*bogato wyposażone sale 

*wykwalifikowana kadra pedagogiczna

*wysoki poziom zajęć dydaktycznych 

*bogata oferta zajęć dodatkowych :

zajęcia rytmiczno – taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna, zajęcia psychoedukacyjne, sensoplastyka ®, florystyka, język francuski

*kompleksowa terapia indywidualna w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, oraz opinii ppp

 *terapie: logopedia, integracja sensoryczna, terapia ręki, rehabilitacja (Terapia krzyżowo- czaszkowa,Terapia Metodą NDT- Bobath, Terapia Trójpłaszczyznowa manualna stóp), zajęcia z psychologiem, dogoterapia, zajęcia z pedagogiem specjalnym, trening umiejętności społecznych, terapia wzroku, muzykoterapia 

*komunikacja alternatywna PECS

*konsultacje i porady dla rodziców

JEŻELI SZUKASZ PRZYJAZNEGO PRZEDSZKOLA DLA SWOJEGO DZIECKA JAK RÓWNIEŻ DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH (z autyzmem , niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną) 

PRZYJDŹ DO NAS !!!

Czekamy na dzieci w wieku 2.5-6 lat

Łomża, ul. Sybiraków 24

Tel. 530417087

REKRUTACJA TRWA PRZEZ CAŁY ROK!!!

Więcej informacji uzyskasz tu