Kategorie
ŚDŚA Spektrum Autyzmu

Lekcja o autyzmie w ZSA w Łomży

💙 „LEKCJA O AUTYZMIE W ZSA W ŁOMŻY” 💙 

W dniu 13 czerwca 2023 wolontariuszki Fundacji DR OTIS miały okazję przeprowadzić „Lekcję o autyzmie” w Zespole Szkół Akademickich w Łomży.

W Lekcjach uczestniczyli głównie uczniowie klas pierwszych oraz klasy, do których na co dzień uczęszczają uczniowie ze spektrum. Młodzież uważnie słuchała prezentacji, która była źródłem wiedzy na temat autyzmu. Dzięki filmom z życia wziętym prezentacja obrazowała także wiele sytuacji, z którymi na co dzień mierzą się osoby z autyzmem.

Po części teoretycznej uczniowie chętnie zadawali pytania i dzielili się doświadczeniami ze swojej codzienności.

Kategorie
ŚDŚA Spektrum Autyzmu

Lekcje o autyzmie w Śniadowie

💙 „LEKCJA O AUTYZMIE W ŚNIADOWIE” 💙

W dniu 12 czerwca 2023 wolontariuszki Fundacji DR OTIS miały okazję przeprowadzić „Lekcję o autyzmie” w Szkole Podstawowej w Śniadowie.

W Lekcjach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i uczniowie „Zerówek”. Dzieci uważnie słuchały prezentacji, która była źródłem wiedzy na temat autyzmu. Dzięki filmom z życia wziętym prezentacja obrazowała także wiele sytuacji, z którymi na co dzień mierzą się osoby z autyzmem.

Po części teoretycznej uczniowie bardzo chętnie brali udział w części praktycznej. Dzięki doświadczeniom sensorycznym dzieci miały okazję doświadczyć, jak ważny w codziennym funkcjonowaniu jest zmysł dotyku i węchu oraz jak czują się osoby z autyzmem, które mają problemy z funkcjonowaniem tych zmysłów. 

Kategorie
Bez kategorii ŚDŚA Spektrum Autyzmu

„Lekcja o autyzmie” w Szkole Podstawowej w Jeziorku

💙 „LEKCJA O AUTYZMIE W JEZIORKU” 💙

W dniu 9 maja 2023 wolontariuszki Fundacji DR OTIS miały okazję przeprowadzić „Lekcje o autyzmie” w Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku.

W Lekcjach uczestniczyli uczniowie klas 1-8. Zarówno dzieci, jak i młodzież, uważnie słuchali prezentacji, która była źródłem wiedzy na temat autyzmu. Wykazali się również aktywnością – zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami. 

Największym zaskoczeniem były dla uczniów eksperymenty, stanowiące część praktyczną Lekcji.

 

Kategorie
ŚDŚA

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2023

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

❤️❤️❤️❤️❤️

Już niedługo zaczynamy obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który w naszych planach rozłoży się na kilka dni, począwszy od 3 kwietnia 2023.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży i nie tylko, do włączania się w nasze działania. Tematyka autyzmu i zaburzeń rozwojowych dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas może spotkać osobę w spektrum lub dotkniętą innych zaburzeniem, a sposób naszej reakcji będzie wtedy kluczowy. Dlatego właśnie jednoczymy się by pogłębiać wiedzę, wymienić się doświadczeniem, a także posiąść nowe informacje i przekazywać je wszystkim tym, którzy jeszcze nic na temat spektrum autyzmu nie wiedzą.

Serdecznie zapraszamy! ❤️

Poniżej podstawiamy program wydarzenia.

Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

NIEBIESKA POEZJA

NIEBIESKA POEZJA

Ludzie z całego świata, wysyłam do Was ten wiersz.
Niech usłyszą wasze uszy, niech dotrze do waszych serc,
że dzieci chcą pewnie chodzić do swoich szkół
mimo spektrum autyzmu przezwyciężyć lęk swój.
Autystyczny nie znaczy chory,
po prostu inaczej odbieram świat ,
ale chce abyście wiedzieli,
że moje serce bije tak samo
jak każdego z Was.
Zmysły mam wywrócone,
często nie patrzę w twarz,
lecz spróbuj mnie poznać,
a nasza przyjaźń przetrwa długi czas.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

JAK WYGLĄDA AUTYZM?

Objawy autyzmu widoczne są w relacjach z ludźmi, mowie i komunikacji oraz stereotypowych zachowaniach, zainteresowaniach i wzorcach aktywności. Występują zazwyczaj przed trzecim rokiem życia, ale diagnoza może być postawiona u dzieci, młodzieży lub u dorosłych.

Cechy i zachowania, które mogą wskazywać na spektrum autyzmu to m.in.:

 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Trudność w rozumieniu uczuć i myśli innych osób.
 • Mniejsze dążenie do interakcji z ludźmi.
 • Unikanie kontaktu wzrokowego.
 • Opóźnienie rozwoju mowy.
 • Nietypowy ton głosu np. monotonny pozbawiony melodyki (tzw. płaska prozodia).
 • Branie słów dosłownie, nie rozumienie sarkazmu, żartów lub droczenia się.
 • Nie używanie gestów np. gestu wskazywania lub machania na do widzenia u dzieci.
 • Powtarzanie słów lub dźwięków (echolalia).
 • Preferowanie niezmienności otoczenia i rutyny.
 • Intensywne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy np. pociągi, dinozaury, liczby.
 • Powtarzalne zachowania np. trzepotanie rękami.
 • Problemy ze zrozumieniem uczuć innych osób lub mówieniem o własnych uczuciach .
 • Denerwowanie się drobnymi zmianami.
 • Opóźnione umiejętności językowe.
 • Opóźnione umiejętności ruchowe.
 • Opóźnione umiejętności poznawcze lub uczenia się.
 • Zachowanie nadpobudliwe, impulsywne i/lub nieuważne.
 • Padaczka lub zaburzenia napadowe.
 • Wybiórczość pokarmowa.
 • Problemy z zasypianiem.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe (np. zaparcia).

Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci w spektrum autyzmu mogą nie mieć tych wszystkich lub nawet żadnego z zachowań wymienionych tutaj jako przykłady. Objawy autyzmu to przede wszystkim cechy i zachowania, które wynikają z posiadania autystycznego umysłu.

 Jeśli dobrze znamy sposób myślenia i odbierania świata przez osoby w spektrum autyzmu, możemy lepiej rozumieć się z nimi na co dzień oraz lepiej im pomagać. Pamiętajmy, że często nie ma nic wyróżniającego w wyglądzie osób w spektrum. Mogą one zachowywać się, komunikować, wchodzić w interakcje i uczyć się lecz w sposób inny niż większość ludzi. Zdolności ich mogą natomiast znacznie odbiegać od norm uwidaczniając się poprzez zaawansowane umiejętności konwersacyjne, matematyczne, logiczne, pisarskie czy fotograficzne oraz każde, które są wynikiem ich pasji i zainteresowań. Mogą pracować i żyć bez wsparcia. Inne osoby ze spektrum autyzmu mogą natomiast komunikować się w sposób niewerbalny i potrzebować dużo pomocy w codziennym życiu. Nie ma jednego obrazu osoby autystycznej.

Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu

Autyzm – diagnoza

Autyzm - diagnoza krok po kroku       Diagnoza autyzmu stawiana jest na podstawie obserwacji zachowania w trzech sferach:

*interakcji społecznych

*komunikacji

*sztywności zachowania     

 

  Spektrum autyzmu diagnozowane jest u ok. 1 na 100 osób. Najczęściej diagnozę uzyskują dzieci ok. 2 – 5 roku życia, ale spektrum autyzmu może być diagnozowane w każdym wieku, także u dorosłych.

 

W przypadku każdej choroby im wcześniejsza diagnoza, tym szybsza pomoc dziecku!!!

Krok 1 – wizyta u lekarza rodzinnego

Lekarz rodzinny bardzo często jest dla rodzica pierwszą osobą, do której zgłasza się on z niepokojem związanym z zachowaniem dziecka.

Nie oczekujmy od lekarza, że postawi diagnozę, ale może skierować na pogłębione badania.

Na podstawie skierowań od lekarza pediatry, należy zapisać się na konsultację do neurologa, laryngologa i psychiatry.

Krok 2 – wizyta u psychologa (wywiad z rodzicami)

Psycholog podczas spotkania z rodzicami przeprowadza pogłębiony wywiad, podczas którego ustala, jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka. Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych.

Krok 3 – obserwacja oraz diagnoza dziecka przez

              psychologa i pedagoga

Wizyta odbywa się bez rodziców dziecka i polega na obserwowaniu zachowania dziecka wśród rówieśników. Uwaga diagnostów skupia się m.in. na zachowaniu dziecka podczas zabaw spontanicznych i zorganizowanych, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, reagowaniu na swoje imię i polecenia, umiejętności wykonywania poleceń, rozwoju społeczno-emocjonalnym, poznawczym, fizycznym, w obszarze samoobsługi; jak również na ogólnym zachowaniu dziecka, np. manieryzmy ruchowe, fiksacje czy reakcje na zmienność bodźców.

Krok 4 – badanie logopedyczne

Jest to badanie, podczas którego logopeda sprawdza budowę narządów artykulacyjnych, sposób oddychania, lateralizację.

Krok 5 – konsultacja psychiatryczna

Spotkanie dziecka i rodziców z lekarzem psychiatrą, ma na celu potwierdzenie zaburzeń ze spektrum oraz wyeliminowanie innych zaburzeń psychicznych. Podczas tego spotkania ocenia się również stan somatyczny dziecka.

Krok 6 – analiza dokumentacji medycznej,

               psychologicznej i opinii o dziecku

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu to proces bardzo złożony. Przed spotkaniem rodziców i dziecka z komisją orzekającą należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

Krok 7 – podsumowanie diagnozy i wydanie orzeczenia

               przez komisję orzekającą

Zespół orzekający na wniosek rodziców wydaje orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Dobro dziecka jest najważniejsze! 

Niestety, często proces diagnostyczny jest odraczany w czasie, bo rodzice mają trudność w akceptacji zaburzenia.

Proces diagnozy jest dla rodzica niezwykle trudnym doświadczeniem. Dlatego też, ogromną rolę odgrywa wsparcie, którego udzielić mogą specjaliści – psycholog, pedagog, psychiatra.

Oprócz konsultacji ze specjalistami wartościowe są również szkolenia dla rodziców i udział w warsztatach pomagających zrozumieć dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Badania, które mogą być zalecone podczas diagnostyki pod kątem spektrum autyzmu:

 • badanie przesiewowe M-CHAT – jest pierwszym badaniem, które wykonują rodzice
 • badania w poradni genetycznej mogą być zalecone, jeśli diagności podejrzewają zespoły genetyczne np. zespół łamliwego chromosomu X, Zespół Retta
 • badanie słuchu i wzroku – sprawdza czy trudności ze słyszeniem lub widzeniem mogą wyjaśniać sposób zachowania dziecka
 • obserwacja diagnostyczna ADOS-2 – test do diagnozy autyzmu
 • testy oceniające rozwój dziecka np. PEP-R , Monachijska Funkcjonalna Skala
 • konsultacja z neurologiem i EEG – badanie pozwala wykluczyć epilepsję.
Kategorie
Bez kategorii Kredka Motylek Nutka Poradnia ŚDŚA Spektrum Autyzmu Szkoła

Czy autyzm to choroba?

Czy autyzm to choroba?

Czy Autyzm to choroba?

NIE!!!

Autyzm to nie choroba. Jest to zaburzenie neurorozwojowe .Oficjalna medycyna, w tym klasyfikacja ICD, traktuje autyzm i inne zaburzenia ASD jako stan, a nie chorobę. Jedna z klasycznych definicji medycznych mówi, że z chorobą mamy do czynienia wówczas, gdy mamy konkretne i znane przyczyny oraz dynamikę przebiegu. 

 

Jeśli chodzi o autyzm nie ma na to zaburzenie  lekarstwa, możemy natomiast podjąć odpowiednie działanie jakimi jest terapia by przezwyciężyć trudności wynikające z autyzmu.

Im wcześniej zdiagnozujemy i rozpoczniemy terapię osoby z autyzmem tym większa szansa na poprawę jego stanu oraz funkcjonowania.

Jak więc wygląda terapia osób z autyzmem? Jakie mamy rodzaje terapii?

Metoda 3i (Intensywna – Indywidualna – Interaktywna) 

​Metoda edukacji przez zabawę, która jest intensywną stymulacją mózgu, dobraną do potrzeb osoby z autyzmem oraz prowadzoną indywidualnie (dziecko – terapeuta, zajęcia indywidualne, nie grupowe), głównym celem jest przede wszystkim interakcja, wymiana, kontakt z drugą osobą  

Metoda ESDM (The Early Start Denver Model)

​Model wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci w wieku 1 – 5 lat. Polega na zabawach rozwojowych budowaniu pozytywnych relacji, wykorzystuje też elementy Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ), celem jest poprawa umiejętności poznawczych i językowych

Metoda Opcji (metoda Son – Rise)

​Najważniejsze założenie tej metody to bezwarunkowa akceptacja osoby z autyzmem, postrzeganie autyzmu jako zespołu trudności w kontakcie, które da się zwalczyć. Głównym zarządzającym terapią jest rodzic dziecka z autyzmem.

​Sama metoda polega przede wszystkim na jak najdłuższym spędzaniu czasu na wspólnej zabawie i byciu w kontakcie zgodnie z zasadą 3E (energia ekscytacja entuzjazm). Istotny jest też aspekt miejsca zabawy – pomieszczenie powinno być bezpieczne i pozbawione czynników zakłócających

Model DIR/Floortime The Developmental, Individual Difference, Relationship

Model Rozwojowy uwzględniający Indywidualne Różnice, oparty na Budowaniu Relacji/ Floortime czyli czas na podłodze – Czas na podłodze oznacza dosłownie, że dorosły dołącza do dziecka bawiącego się na podłodze należy to także rozumieć jako podążanie za dzieckiem. Jest to pierwszy krok do nawiązania relacji.

Twórca metody opisuje tzw. 6 kamieni milowych rozwoju. Metoda ta zapewnia, że dziecko przechodzi przez kolejne fazy rozwoju czyli przechodzi tę samą ścieżkę rozwoju co dziecko zdrowe tylko z pomocą terapeuty. 

RDI Relationship Development Intervention czyli Metoda Rozwoju Relacji

​Punktem wyjścia jest autyzm rozumiany jest jako deficyt poznawczy i przewaga inteligencji statycznej (zautomatyzowane, proste czynności tj. zapamiętywanie, działanie wg planu) nad dynamiczną (skomplikowane tj przewidywanie, szacowanie, planowanie). Podstawą metody jest skupienie się na elastyczności w myśleniu, zachowaniu i komunikacji, a celem jest osiągnięcie pełni życia rozumianej jako serdeczne relacje z przyjaciółmi, posiadanie rodziny oraz samodzielności jaką daje praca zarobkowa.

TEACCH Treatment and education of autistic and related communication handicapped children

Leczenie i Kształcenie Dzieci z Autyzmem i Podobnymi Upośledzeniami Komunikacji – ten całościowy program opiera się na założeniu, że należy zarówno tłumaczyć i przybliżać środowisko osobom z autyzmem jak i wpływać na środowisko tak aby było bardziej zrozumiałe. Pracą terapeuty jest tłumaczenie świata osób z autyzmem i osób neurotypowych tak, aby przybliżać je do siebie.

Celem jest przede wszystkim osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności przez osobę z autyzmem. W metodzie stosuje się techniki dostosowania środowiska – organizacji czasu i przestrzeni, plany zajęć etc. zwiększające samodzielność osoby z autyzmem. Istotnym aspektem jest indywidualne podejście do osoby z autyzmem, tworzenie zindywidualizowanych planów terapeutycznych, dostrzeganie i wykorzystywanie mocnych stron osoby z autyzmem, a także współpraca terapeuty z rodziną oraz szkołą osoby z autyzmem. W założeniu jest to system pomagający włączać osoby z autyzmem do szkół ogólnodostępnych.

Terapia behawioralna – Stosowana Analiza Zachowania

Celem terapii jest zmiana zachowania osoby z autyzmem – zwiększenie liczby zachowań pozytywnych (akceptowanych społecznie/prawidłowych) i zmniejszenie liczby zachowań negatywnych (nieakceptowanych społecznie/nieprawidłowych) przy zastosowaniu wiedzy nt. schematów uczenia się czyli stosowaniu systemów nagród i kar.

Metoda charakteryzuje się szczegółowymi instrukcjami postępowania, ale jej elementy często są wykorzystywane w wielu innych metodach.

Terapia logopedyczna

Celem terapii logopedycznej jest zarówno rozwój kompetencji językowych jak i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Dziecko nie musi mówić, aby zacząć pracę nad komunikacją. Terapia obejmuje szeroki zakres metod i ćwiczeń mających na celu pobudzenie chęci do komunikowania się, naukę słów, ale także gestów, mimiki, czy zasad komunikacji. W przypadku braku rozwoju mowy logopeda może wprowadzić metody komunikacji wspierającej i alternatywnej (AAC) lub skierować do specjalisty od AAC.

Terapia pedagogiczna

​​Prowadzona przez pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, jej celem jest całościowe wspomaganie rozwoju we wszystkich jej aspektach –  umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, praca nad samooceną. W terapii są używane różne metody w zależności od indywidualnych potrzeb.

Metody wspierające terapie:

Arteterapia

Biofeedback

Dogoterapia

Gimnastyka Mózgu P. Dennisona

Hipoterapia

Integracja Sensoryczna

Komunikacja Wspierająca i Alternatywna AAC [link]

Logorytmika

MDS – Metoda Dobrego Startu

Metoda Aktywności Knillów

Metoda symultaniczno- sekwencyjna

Metoda Thomatisa

Metoda VIT

Metoda Weroniki Sherborne

Muzykoterapia

System Komunikacji alternatywnej PECS

Kategorie
Bez kategorii ŚDŚA

Miasto Łomża wspiera obchody ŚDŚA w Łomży

MIASTO ŁOMŻA WSPIERA OBCHODY ŚDŚA W ŁOMŻY

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2022 roku, Urząd Miasta Łomży przyznał FUNDACJI DR OTIS  dotację w wysokości 5 425 złotych na rzecz obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży pt. „Poznajmy się z autyzmem”. 

Obchody zaczynamy w miesiącu kwietniu, a kończymy w czerwcu.

4 kwietnia przejdziemy ulicami miasta Łomża, by zjednoczyć społeczeństwo i informować o autyzmie.  Ulicami miasta będzie również jeździł autobus przystrojony na niebiesko , gdzie nasi wolontariusze będą uświadamiać o autyzmie.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach fotograficznym i wiedzy o autyzmie. 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.drotis.pl/sdsa/.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Łomży  oraz Prezydentowi dr Mariuszowi Chrzanowskiemu za wsparcie. 

Kategorie
Bez kategorii ŚDŚA

Sklep Aldi w Łomży łączy siły z FUNDACJĄ DR OTIS, by uświadamiać o autyzmie.

Sklep Aldi w Łomży łączy siły z FUNDACJĄ DR OTIS, by uświadamiać o autyzmie.


💙💙💙
ALDI wraz z FUNDACJĄ DR OTIS będą przypominać o obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W sklepie Aldi w Łomży będą emitowane informacje głosowe o tym, że wiedza o autyzmie pozwala społeczeństwu zrozumieć czym charakteryzuje się to zaburzenie i minimalizuje przykre skutki braku akceptacji społecznej. Sklep Aldi zaprasza osoby w spektrum autyzmu na zakupy podczas tak zwanych „cichych godzin”, czyli we wtorki od godziny 8:00 do 10:00 i soboty w godzinach 18:00-20:00. W tym czasie w sklepach ALDI zostanie wyłączona muzyka i komunikaty dźwiękowe, a osoby w spektrum autyzmu i ich opiekunowie będą mogli skorzystać z dedykowanych kas pierwszeństwa.
💙💙💙

Accessibility Toolbar