DOMEK MALOWANY SERCEM

FUNDACJA DR OTIS, wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, planuje stworzyć Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Chcemy zapewnić opiekę, terapię, rehabilitację oraz pomoc medyczną naszym podopiecznym oraz wszystkim dzieciom, które się do nas zgłoszą. Ośrodek będzie działał całodobowo.
W efekcie dzieci będą mogły u nas przebywać stale lub czasowo – w zależności od potrzeb.

Aktualnie przewidujemy stworzenie około 20-30 miejsc dla dzieci, które będą stałymi pensjonariuszami Domku Malowanego Sercem. Ośrodek Rehabilitacji będzie  ogólnodostępny. Będzie obsługiwał pensjonariuszy, jak i osoby z zewnątrz. 

W zależności od potrzeb dzieci świadczona będzie opieka pielęgniarska oraz lekarska (pediatra, neurolog, psychiatra).

Zapewniane będą także różnego rodzaju terapie: logopedia, Integracja Sensoryczna (SI), Rehabilitacja, Fizjoterapia, Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Terapia ręki, Muzykoterapia, Sensoplastyka artystyczna, Zajęcia z pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem), Zajęcia z psychologiem, Zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz opieka dietetyka klinicznego. 

Aktualnie jesteśmy na etapie pozyskiwania środków, zbierania funduszy i poszukiwania ludzi dobrej woli, którzy odjęliby się wsparcia realizacji naszego przedsięwzięcia. 

Zakładane koszty są duże – na chwilę obecną szacujemy, że na utworzenie Domku Malowanego Sercem potrzebujemy
6 milionów złotych. 

To właśnie ze względu na zawrotną kwotę, tak bardzo potrzebujemy pomocy. Wszystkie chętne osoby, które mogłyby w jakikolwiek sposób wspomóc nasze działania zachęcamy do kontaktu. Razem możemy zmienić przyszłość wielu dzieci i ich rodziców.  

Accessibility Toolbar