Magazyn Kompas NGO - piszemy o autyzmie

Fundacja PRO NGO wydała swój pierwszy Magazyn Kompas NGO. Mieliśmy zaszczyt dołożyć swoją cegiełkę w postaci artykułu. Zapraszamy do lektury.

 Czym jest autyzm? Działając wspólnie możemy zmienić jego postrzeganie.

Autyzm to nie choroba lecz zaburzenie. Mimo coraz większej świadomości oraz kampanii społecznych na rzecz tolerancji, dalej spotykamy się z postawą braku akceptacji osób, które cierpią z powodu różnych chorób i innych ograniczeń.

W Łomży od 2014 roku funkcjonuje FUNDACJA DR OTIS, która stara się podnieść zakres świadomości o autyzmie, prowadzi także placówki edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi z autyzmem. W swoich placówkach fundacja prowadzi indywidualnie terapie specjalistyczne, skierowane do każdego dziecka, wspomagające ich rozwój, komunikację i funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Fundacja przypomina, że autyzm nie jest chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju mózgu, charakteryzującym się upośledzeniem relacji społecznych.

 Z autyzmu nie można się wyleczyć, ale wczesne rozpoznanie, dobrze postawiona diagnoza i niezbędne oddziaływania terapeutyczne mogą zapewnić dziecku autystycznemu względnie dobre warunki rozwoju, czyli normalne życie.

Problem autyzmu dotyka nie tylko dzieci, borykają się z nim także dorośli i osoby starsze. Zachowanie tych osób jest niezrozumiałe dla innych z ich otoczenia i często budzi niechęć. Wiedza o autyzmie pozwala społeczeństwu zrozumieć czym charakteryzuje się to zaburzenie i minimalizuje przykre skutki braku akceptacji społecznej, której częstą konsekwencją jest depresja.

W jaki sposób zmienić to postrzeganie, angażując społeczeństwo i biznes?

Fundacja co roku organizuje obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Łomży. W ramach tej akcji organizowane są różne aktywności, takie jak marsze, konkursy, koncerty i przedstawienia teatralne oraz, co bardzo istotne – lekcje o autyzmie, które przełamują bariery, ograniczenia i uczą słuchaczy empatii. Ten prosty a zarazem skuteczny sposób otwiera potencjał do dialogu o sprawach, które dla wielu osób są trudne, niezrozumiałe i wymagające.

Fundacja zaprasza do swoich działań urzędy, firmy oraz inne organizacje. Zazwyczaj są to jednostki, które chcą pomagać i nie są obojętne na potrzeby słabszych. Naszym zadaniem jest przygotować ich do realizacji wyznaczonych ról, jasno określić zadania i rozwiać wszelkie wątpliwości, które często wynikają z nieświadomości i obawy, czy sobie poradzą. Poprzez współpracę mogą wnieść coś dobrego do życia osób, które cierpią na autyzm i w swojej codzienności często spotykają się z brakiem akceptacji i obojętnością. Swoją postawą pokazują społeczeństwu, że ważne jest dla nich jego dobro, chcą wspierać lokalną społeczność, wpływać na ich dobrostan i oddziaływać na otoczenie w ten pozytywny sposób. Jako fundacja widzimy jak wiele zyskują na tej współpracy nasi beneficjenci. 

W działania fundacji angażują  się także wolontariusze. Ich praca jest wymagająca, nie każdy bowiem wie jak pomóc osobie z autyzmem i jej rodzinie. Fundacja wspiera ich w tych działaniach, przygotowuje merytorycznie do zadań oraz co najważniejsze dostosowuje obowiązki do możliwości wolontariuszy, cały czas służąc im wsparciem. Podczas pracy w wolontariacie, każda osoba może liczyć na zdobycie dodatkowych umiejętności, wiedzy specjalistycznej, a także nowych doświadczeń zawodowych i osobistych. Dla naszych wolontariuszy to także ogromna radość i satysfakcja z niesienia pomocy i możliwości zobaczenia uśmiechu na twarzach naszych podopiecznych. Dzięki temu tworzą się silne relacje na lata.

Współpraca z firmami oraz urzędami niesie potencjał, który każda organizacja pozarządowa powinna wykorzystać w swoim rozwoju. Nawet w niedużych i lokalnych projektach jest przestrzeń, do budowania relacji i długofalowych współprac. Pamiętajmy o tym, aby dobrze definiować nasze oczekiwania i potrzeby względem firm oraz urzędów. Pozwoli to oszczędzić czas potrzebny na prowadzenie rozmów i przyspieszy proces decyzyjny.

Plany na przyszłość…

W przyszłości fundacja chce stworzyć całodobowy ośrodek dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem. Taki ośrodek zapewni im właściwą opiekę wraz z terapią i rehabilitacją, która pozwoli małym podopiecznym rozwijać się i poznawać świat pomimo ograniczeń.

Autor: Katarzyna Karwowska FUNDACJA DR OTIS

Accessibility Toolbar