Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne

FUNDACJA DR OTIS prowadzi zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na  zajęcia. 

 

ADRES:  Łomża, ul. Sybiraków 24

Telefon do rejestracji: 533 559 854 

Proszę dzwonić w godzinach 12.30 -16.00 od poniedziałku do piątku.

email: rejestracja.drotis@gmail.com

Jeżeli czujesz, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy lub ma już określone potrzeby terapii, zapraszamy Cię do kontaktu. Na etapie wstępnym potrzebna będzie wiedza o Twoim dziecku. Zachęcamy Cię do wypełnienia ankiety online lub na miejscu.

Prowadzimy

Terapie integracji sensorycznej

Odbywają się w pomieszczeniach specjalnie do tego przystosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego oraz węchowego.

Trening umiejętności społecznych

Czyli grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia zawierają elementy treningu komunikacji, pracy nad emocjami oraz poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania.

PECS

Terapia rozwoju mowy i komunikacji. Metoda umożliwia skuteczną wymianę informacji od spontanicznego wyrażania próśb, aż do rozwijania umiejętności budowania zdań. W bardziej zaawansowanych fazach naucza się odpowiadania na pytania i komentowania.

Terapia ręki

Opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka.

Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Ma charakter kompleksowy i zindywidualizowany. Ma na celu zwiększenie współdzielenia uwagi, zaangażowania w komunikację i wzajemność w interakcjach oraz zwiększenie wiedzy opiekunów lub rówieśników na temat wzorców komunikacji i interakcji osoby z autyzmem. W pracy z dzieckiem autystycznym ważną rolę odgrywają metody behawioralne.

Muzykoterapia

Jest metodą terapeutyczną, bazującą na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na człowieka. Zapobiega atakom paniki, stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera także pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność. Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Mały Pacjent odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Dzieci biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji.

Artterapia

Doskonale sprawdza się jako metoda dająca uczucie odprężenia i spokoju. Zachęca też do wyrażania wszelkich uczuć i daje szansę na ujawnienie tłumionych emocji i trudnych do przekazania myśli. Pozwala odreagować skumulowane napięcia. Tworzenie dowartościowuje dzieci oraz wpływa na ich ambicję. Sprawia, że stają się coraz bardziej otwarte na świat i wrażliwe. Sztuka uczy wytrwałości w dążeniu do celu. Jak każda forma zabawy jest też źródłem radości. Rozwija wyobraźnię, pamięć i koncentrację. Zaszczepia zaradność i samodzielność.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

To specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych poprzez pobudzenie do aktywności sfer, które nie zostały zaburzone i usprawnienie tych zaburzonych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach WWR dzieci mają szansę rozwoju, umożliwiającą im osiągnięcie określonych umiejętności, zarówno emocjonalnych, poznawczych, jak i fizycznych.

Rehabilitacja dzieci

Jest procesem, który ma na celu umożliwienie dzieciom osiągnięcie swojej maksymalnej sprawności i samodzielności na dalszych etapach rozwoju. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej rehabilitacji w wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu zdrowotnego u dziecka lub jego znaczne zminimalizowanie.

Fizjoterapia (Kinezyterapia)

Polega na usprawnianiu i leczeniu problemów z narządem ruchu, przywracaniu maksymalnej sprawności fizycznej dziecka oraz poprawy jego funkcjonowania w życiu codziennym.

Nasi specjaliści

Magdalena Dziczek

Nauczyciel w Szkole Podstawowej Specjalnej Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży
Kwalifikacje: studia podyplomowe w zakresie autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu), studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, kurs Integracji sensorycznej w Klinice Integracji Sensorycznej w  Warszawie – diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, kurs PECS oraz staż w placówce PECS w Poznaniu, kurs Muzykoterapii , kurs Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, kurs Metody behawioralne w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. 

Agnieszka Wądołowska

życiowa optymistka, terapeutka integracji sensorycznej z pasji oraz wynikającej z potrzeb życia. Oddana swej przygodzie,  jaką jest bycie nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeutka osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyła szkolenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej PECS poziom 1 organizowane przez PECS Poland.
Ponad wszystko uwielbia kawę, czekoladę i sen!

Aleksandra Brzezińska

Jest dyplomowanym dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia człowieka zdrowego oraz z chorobami. Magister wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w Warszawie na kierunku Dietetyka. Od kilku lat pracuje ze zdrowymi i osobami dorosłymi, dziećmi z chorobami oraz osobami o szczególnych potrzebach żywieniowych. Specjalizuje się doradztwie i opracowywaniu indywidualnych jadłospisów z uwzględnieniem norm i potrzeb pacjentów.
Dietoterapia chorób:
Alergie i nietolerancje pokarmowe, choroby nerek, choroby serca i układu krążenia, choroby tarczycy w tym choroba Hashimoto, choroby wątroby, cukrzyca, dna moczanowa, dolegliwości i choroby przewodu pokarmowego, insulinooporność, nadwaga i otyłość.
„Dokładam wszelkich starań aby zalecenia żywieniowe dla moich pacjentów były nie tylko zdrowe i skuteczne ale również odpowiednio dobrane do różnorodnego stylu życia.”

Aleksandra Zwierzyńska

Na co dzień pracuje jako nauczyciel i terapeuta w przedszkolu.  Specjalizuje się w zaburzeniach integracji społecznych.  Pracuje z dziećmi niesłyszącymi ( surdopedagog ) oraz z dziećmi niewidzącymi ( tyflopedagog ). Prowadzi zajęcia z  treningu umiejętności społecznych, oraz terapii ręki. 

Anna Walentowicz 

Z wykształcenia jest nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, Oligofrenopedagogiem, Terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Technologiem Żywności. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
„Praca z dziećmi sprawia mi ogrom radości, stąd też podejmuję kroki, aby nieść potrzebną pomoc. Cenię sobie budowanie dobrych relacji i szacunek względem siebie. Stawiam na bezpieczeństwo i komfort podczas pracy. „ 

Fizjoterapeuta

Prowadzi Terapię NDT-BOBATH- metoda neurorozwojowa stosowana u dzieci z uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego, jak i również u dzieci zdrowych ( Stopień Basic i Baby). Prowadzi również Terapię Trojpłaszczyznową Manualną stóp u dzieci- pełna terapia stop u dzieci, diagnozowanie wad stop, Terapię Skolioz, Wczesną Interwencję (terapia dzieci 0-2, wcześniaków), Terapię w Kombinezonach Dunag 2- terapia w specjalnej dynamicznej ortezie.

Jolanta Muczyńska

Logopeda, Neurologopeda, Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na kierunku logopedia z fonoaudiologią. Dodatkowo uzupełniła je o studia podyplomowe z neurologopedii i oligofrenopedagogiki. Ciągle dokształca się biorąc udział w szkoleniach i kursach.

Pasjonatka fotografii, muzyki i ogrodnictwa.

Justyna Wądołowska

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej. „Na co dzień jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Praca z dziećmi jest dla mnie inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych. Relację z podopiecznymi buduję w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. Uważam, że każde dziecko to cud, niepowtarzalny i wyjątkowy.”

Karolina Staniórska

Terapeuta rewalidacyjny osób ze spektrum Autyzmu oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagog), a także Terapii ręki i TUS.

Małgorzata Bikowska

Psycholog, oligofrenopedagog, trener TUS. Ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia rodziny na UMCS. Od czasu studiów pracuje szczególnie z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinami. Obecnie prowadzi terapie indywidualne i grupowe dla dzieci z różnymi zaburzeniami i trudnościami. Prowadzi psychoedukację w grupach przedszkolnych oraz konsultacje i poradnictwo dla rodziców. 

Natalia Kostro

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie w Białymstoku o specjalności animacja kultury z arteterapią.  W codziennej pracy prowadzi zajęcia terapeutyczne z zakresu arteterapii oraz  sensoplastyki, a także opiekuje się dziećmi w przedszkolu.

Informacje i dokumenty

Najnowsze wiadomości

Policyjne odwiedziny w „Motylku”

🚓👮‍♂️ POLICYJNE ODWIEDZINY W „MOTYLKU” 🚓👮‍♂️ W ostatnim czasie w naszym przedszkolu 🦋 gościliśmy Panie Policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Łomży 🚓👮‍♂️, które przybliżyły

Czytaj więcej »

Partnerzy

Wesprzyj nas

Istnieje możliwość wspierania naszych działań. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z formami współpracy. Każda pomoc się liczy. Już teraz dziękujemy za Waszą postawę i chęć pomagania. Jesteście nadzieją na lepsze!

Accessibility Toolbar