Szkoła Podstawowa Specjalna

Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi prowadzona jest przez Fundację DR OTIS od 2015 roku. Zaprasza do swoich progów uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym. Prowadzimy zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, muzykoterapię, integrację sensoryczną, rehabilitację, logopedię, neurologopedię wraz z komunikacją alternatywną PECS, zajęcia rewalidacyjne. Naszą misją jest rozwój dzieci pod względem edukacyjnym, fizycznym, psychicznym, społecznym, szeroko pojętej rewalidacji.
Ważna jest dla Nas integracja ze środowiskiem rodzinnym dzieci, dlatego też organizowane są liczne spotkania tematyczne. Umiejętność radzenia sobie w życiu to priorytet naszych działań. Posiadamy wiedzę i cenne doświadczenie odnośnie prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Klasy są kilkuosobowe, co zwiększa możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Kadra szkoły posiada specjalistyczną wiedzę i kwalifikację. Bierze systematycznie udział w szkoleniach, studiach oraz kursach.
W wyposażeniu szkoły są specjalistyczne sprzęty dostosowane do dziecka. Możemy poszczycić się monitorami interaktywnymi, które urozmaicają lekcje w szkole oraz własnym placem zabaw. Stawiamy na samodzielność organizując czas pracy z dzieckiem pod kątem jego przyszłości niezależnej od pomocy innej osoby i pogłębiania wiedzy na temat otaczającego świata.

Zajęcia specjalistyczne


realizowane w placówce:

 • logopedia,
 • integracja sensoryczna,
 • rehabilitacja (Terapia krzyżowo- czaszkowa,Terapia Metodą NDT- Bobath,Terapia Trójpłaszczyznowa manualna stóp),
 • terapia ręki,
 • muzykoterapia,
 • terapia wzroku,
 • trening umiejętności społecznych,
 • wprowadzana jest komunikacja alternatywna PECS,
 • zajęcia z psychologiem i pedagogiem specjalnym
 • terapia słuchu

Zajęcia dodatkowe

realizowane w placówce:

 • dogoterapia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna,
 • zajęcia rytmiczno- taneczne,
 • sensoplastyka,
 • zajęcia psychoedukacyjne.

Najnowsze wiadomości

Dzień Wody w Szkole

💧 ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 💧 W dniu 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody 💧💧💧. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem “Water for Peace”

Czytaj więcej »

Partnerzy

Wesprzyj nas

Istnieje możliwość wspierania naszych działań. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z formami współpracy. Każda pomoc się liczy. Już teraz dziękujemy za Waszą postawę i chęć pomagania. Jesteście nadzieją na lepsze!

Accessibility Toolbar