Ogromny wkład naszych placówek w rozwój badań Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie. Pomogliśmy opracować zestaw narzędzi, potrzebny specjalistom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy pomóc.

Accessibility Toolbar