Wielkimi krokami zbliża się pierwszy września

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy września! Nasze placówki: Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Łomży, Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Łomży, Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży, a także Niepubliczne Przedszkole „Kredka” w Kolnie otwarte są dla Państwa w każdym czasie!!!
W naszych placówkach organizujemy grupy powszechne oraz terapeutyczne. Chętnie przyjmujemy dzieci zarówno całkowicie sprawne, jak i z niepełnosprawnościami w tym sprzężonymi i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Opieka, nauka oraz terapia jest u nas na poziomie eksperckim. Nasi pracownicy są wysoko wykwalifikowani oraz posiadają spore doświadczenie, zdobywane nie tylko w naszych placówkach, ale też w innych instytucjach z regionu. Bardzo duży nacisk kładziemy na terapię oraz integrację społeczną dzieci. Realizujemy zajęcia z sensoplastyki, muzykoterapii, integracji sensorycznej, terapii ręki, wczesnego wspomagania rozwoju, treningu umiejętności społecznych, rehabilitacji o bardzo szerokim zakresie oraz dogoterapii. Dostępne są również zajęcia psycho-edukacyjne, zajęcia przyrodniczo – edukacyjne, język angielski, dodatkowy francuski czy zajęcia  rytmiczno – taneczne, gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna. Prowadzone są zajęcia terapii wzroku oraz słuchu. Efektywnie wprowadzana w życie dzieci jest komunikacja alternatywna PECS. Ważne są też systematyczne zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Nasze placówki są wyposażone bardzo nowocześnie. Posiadamy wysokiej jakości sprzęt do prowadzenia zajęć, rehabilitacji i terapii.
Przedszkole Niepubliczne Nutka w Łomży to doskonały wybór, który jest oparty na latach doświadczeń w edukacji i wychowaniu przedszkolnym. Placówka mieści się w wolnostojącym, spełniającym wszelkie normy bezpieczeństwa budynku w spokojnej, nowoczesnej części miasta. Przedszkole posiada własny plac zabaw pozwalający na regularny pobyt naszych podopiecznych na świeżym powietrzu. Jasne, przestronne sale przedszkolne wyposażone są w profesjonalny sprzęt, w tym monitor interaktywny, magiczny dywan oraz kolorowe, bezpieczne zabawki i różnorodne pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Nowy projekt, który rusza od września w naszej placówce: „Droga do skutecznej komunikacji w Twoim domu”. Projekt  polega na prowadzeniu konsultacji na temat komunikacji alternatywnej PECS prowadzonej przez naszych terapeutów w warunkach domowych dzieci. 
Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Łomży również jest placówką przyjazną dla dzieci zdrowych jak i z niepełnosprawnościami. Ciepło, opieka, kreatywność, otwartość to nasza wizytówka. Nie oszczędzamy na jakości. Jest miejscem bezpiecznym, rozwijającym zainteresowania, które otoczy troską najmłodszych. Ciepła rodzinna atmosfera, starannie dobrana oferta zajęć, własny, bezpieczny plac zabaw, doskonałe wyposażenie, które na bieżąco jest uzupełniane o nowe, atrakcyjne akcesoria sprzyjające rozwojowi psychomotorycznemu dzieci to wszystko brzmi jak slogan, ale w tym przedszkolu tak właśnie jest. Obecnie nasze przedszkole bierze udział w projekcie „Przedszkole Motylek rozwija skrzydła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, działania 3.1. Realizacja projektu pozwoliła nam na zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu, a także wzmocniła rozwijanie umiejętności oraz zainteresowania naszych podopiecznych.
Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi prowadzona jest od 2015 roku. Zaprasza do swoich progów uczniów z autyzmem, niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz orzeczenia o kształceniu specjalnym. Misją jest rozwój dzieci pod względem edukacyjnym, fizycznym, psychicznym, społecznym, szeroko pojętej rewalidacji. Ważna jest tu integracja ze środowiskiem rodzinnym dzieci, dlatego też organizowane są liczne spotkania tematyczne. Umiejętność radzenia sobie w życiu to priorytet działań szkoły. Klasy są kilkuosobowe, co zwiększa możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Kadra szkoły posiada specjalistyczną wiedzę i kwalifikację. Bierze systematycznie udział w szkoleniach, studiach oraz kursach. W wyposażeniu szkoły są specjalistyczne sprzęty dostosowane do dziecka. Możemy poszczycić się tu monitorami interaktywnymi, które urozmaicają lekcje w szkole oraz własnym placem zabaw.
W naszym Niepublicznym Przedszkolu „Kredka” w Kolnie w tej chwili są dwie grupy powszechne, oraz dwie grupy terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Kadra jest wyspecjalizowana i nastawiona na efektywność terapii i prowadzenia zajęć. Dzieci uczęszczające do grup są żywe, aktywne i dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi oraz z chęcią ze sobą się integrują. Każde z dzieci przychodzi do przedszkola z wielką radością, bierze udział w zajęciach ruchowych, muzycznych i dydaktycznych. Uwielbiają one tworzyć nowe prace plastyczne. Integracje realizujemy tu jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki i wychowania – dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Integracja daje możliwość współuczestniczenia im w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej, uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom niepełnosprawnym, jak i zdrowym. W placówce dzieci niepełnosprawne realizują te same zagadnienia programowe co dzieci zdrowe z dostosowaniem tych treści do możliwości i potrzeb ucznia z niepełnosprawnością.

Jesteśmy otwarci na nowych uczestników w naszych placówkach. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Realizujemy Kartę Dużej Rodziny w przedszkolu „Nutka”, a w niedługim czasie również w przedszkolu „Motylek”. Od niedawna istnieje możliwość odpłatnego udziału dziecka w zajęciach z języka francuskiego w naszych placówkach!!!

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!!!
Kontakt:

Przedszkole Niepubliczne NUTKA

Ul. Sybiraków 24

18-400 Łomża

Tel. 530 417 087

Przedszkole Niepubliczne “Kredka”

ul. 11 Listopada 15A

18-500 Kolno

Tel.  692 734 788

Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Łomży

Ul. Sybiraków 24

18-400 Łomża

Tel. 570 806 002

Przedszkole Niepubliczne “Motylek”

Ul. Por. Łagody 4

18-400 Łomża

Tel. 577 016 220

Accessibility Toolbar