Siemaaaa!!! 

Kochani przeznaczyliśmy dwa vouchery  uprawniające do udziału w zajęciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w „ZAGADCE”. 

Każdy z nich pozwala na udział w dwóch 50 minutowych zajęciach z terapeutami. Do wyboru: INTEGRACJA SENSORYCZNA, TERAPIA RĘKI, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, MUZYKOTERAPIA, ARTTERAPIA, ZALECENIA DIETETYKA, FIZJOTERAPIA I REWALIDACJA DLA DZIECI Z AUTYZMEM.

Koniec licytacji nastąpi 14 lutego 2022 o godzinie  11:33. 

Zapraszamy do pomagania!!!

Accessibility Toolbar