Lekcja tolerancji, akceptacji i empatii,
czyli o projekcie „Pomiędzy nami pokoleniami” w Fundacji DR OTIS

Dzisiejsze tempo życia sprawia, że często umykają nam rzeczy najistotniejsze. Zdarza się, że brakuje nam czasu na budowanie cennych relacji i czerpanie radości ze zwyczajnej obecności drugiego człowieka. Aby propagować wśród swoich podopiecznych postawę uważności i umiejętność zatrzymania się na „tu i teraz”, prowadzone przez Fundację DR OTIS Przedszkole Niepubliczne „Nutka” w Łomży, a także działające pod patronatem Fundacji Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w Łomży oraz Przedszkole Niepubliczne „Kredka” w Kolnie, w bieżącym roku szkolnym realizują autorski program edukacyjno-wychowawczy „Pomiędzy nami pokoleniami”. Głównym założeniem projektu jest integracja międzypokoleniowa, a celem przyświecającym działaniom jest kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji u najmłodszych przy jednoczesnym aktywizowaniu i wspieraniu seniorów.

Geneza projektu „Pomiędzy nami pokoleniami”

Pomysł na wdrożenie projektu powstał w wyniku oddolnej inicjatywy, która zrodziła się w odpowiedzi na okazjonalne spotkania z seniorami z Łomży i okolic w ramach statutowych działań Fundacji. Sporadyczne wizyty osób starszych w placówkach podczas pojedynczych wydarzeń pokazywały wyraźnie, że tak często niedoceniani seniorzy są niewyczerpalnym źródłem pozytywnych inspiracji i emocjonalnych zasobów. Posiadając przy tym ogromną gotowość do dzielenia się drzemiącymi w nich pokładami empatii i wrażliwości, tworzą doskonałą przestrzeń do przełamywania barier i budowania wartościowych relacji z dziećmi, pomimo znacznej różnicy wieku.

Obiecujące efekty programu i międzypokoleniowych spotkań

Efekty trzymiesięcznej współpracy w ramach projektu są najlepszym dowodem na to, jak wielki potencjał drzemie w relacjach pomiędzy dziećmi a seniorami. Każde kolejne międzypokoleniowe spotkanie przynosi konkretne owoce w postaci coraz większej otwartości dzieci na nawiązywanie interakcji z seniorami, znajdowanie wspólnego języka pomimo różnicy wieku czy kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia dla różnych stanów funkcjonowania, w jakich znajdują się osoby starsze. Znikają bariery i granice, a w ich miejsce rodzą się pełne obopólnego zaangażowania relacje i przestrzeń do wzajemnej troski. Spotkania z przedszkolakami są dla seniorów źródłem ogromnego optymizmu i dziecięcej spontaniczności, którymi najmłodsi stale zarażają najstarszych. Niezwykle widoczna jest tu zasada, w myśl której dobro pomnaża się szczególnie wtedy, gdy zaczynamy się nim dzielić. Dla dzieci projekt jest źródłem rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Najmłodsi kształtują w sobie empatię, wrażliwość i wyrozumiałość. Rozwija się gotowość niesienia pomocy osobom starszym na miarę dziecięcych możliwości oraz utrwala się postawa szacunku względem seniorów i osób potrzebujących.

 

Ośrodki współpracujące z Fundacją DR OTIS w ramach projektu

Przedszkola w ramach programu podjęły współpracę z lokalnymi ośrodkami pomocowymi dedykowanymi osobom starszym. Organizując szereg imprez, uroczystości i wydarzeń oraz odwiedzając seniorów w ich placówkach, najmłodsi i najstarsi mieli okazję spędzić wspólnie czas na aktywnościach dostosowanych zarówno do możliwości dzieci, jak i stanu zdrowia i funkcjonowania seniorów. Placówki edukacyjne Fundacji DR OTIS spotkały się dotychczas z seniorami z wielu okolicznych ośrodków. Wciąż toczą się rozmowy mające na celu włączanie kolejnych placówek w działalność projektową.

Przedszkole Niepubliczne „Nutka” nawiązało współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kownatach, gdzie odbyło się wspólne ognisko. Seniorzy z Kownat odwiedzili również dzieci na wspólnym kolędowaniu. Z kolei seniorzy z Uniwersytetu Złotego Wieku działającego przy Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży oraz członkowie Bractwa Kurkowego brali udział w obchodach Dnia Niepodległości, uczestniczyli w zabawie Andrzejkowej, a z okazji Mikołajek pomogli Świętemu Mikołajowi w dostarczeniu dzieciom upominków. Przedszkole Niepubliczne „Motylek” w ramach projektu nawiązało współpracę z Domem Opieki Senioralnej „Dwa serca” w Uśniku. Poza tym przedszkolaki odwiedziły Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Górkach Sypniewo, gdzie w świątecznym klimacie i atmosferze wzajemnej życzliwości powstawały ręcznie wykonane choinki i Mikołaje. Dzieci wybrały się także do Domu Pomocy Społecznej w Łomży, gdzie miały okazję wcielić się w rolę elfów Świętego Mikołaja i wręczyć pensjonariuszom paczki świąteczne. Dzieci spotkały się także z seniorami z Bractwa Kurkowego. Przedszkole Niepubliczne „Kredka” współpracuje natomiast z Domem Seniora w Kolnie podejmując liczne działania zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim.

Kontakt w sprawie projektu

Obiecujące rezultaty wdrażania programu „Pomiędzy nami pokoleniami” stanowią dodatkową motywację do kontynuowania działań, a jednocześnie do rozszerzania form inicjatyw projektowych. Fundacja DR OTIS jest otwarta na współpracę z ośrodkami pomocowymi, dedykowanymi osobom starszym, które chciałyby włączyć się w działania i przekonać się, jak cenne i wartościowe efekty dają relacje międzypokoleniowe.

Chęć udziału w projekcie można zgłaszać za pośrednictwem maila: fundacja.drotis@gmail.com.

Ponadto Fundacja DR OTIS w ramach projektu zaprasza do współpracy wszystkich chętnych seniorów, którzy pragną podzielić się swoim czasem z najmłodszymi. Uruchomiony został właśnie Wolontariat międzypokoleniowy „Karuzela wieku”. W ramach udziału w wolontariacie seniorzy, którzy wyrażą chęć udziału w programie, zostaną zaproszeni do jednego z przedszkoli, aby towarzyszyć dzieciom w ich codziennych przedszkolnych przygodach.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie Fundacji DR OTIS (ul. Sybiraków 24, 18-400 Łomża) lub drogą elektroniczną pod adresem: fundacja.drotis@gmail.com. W mailu należy zawrzeć swoje dane osobowe oraz dane do kontaktu telefonicznego. Pracownicy Fundacji odezwą się do każdej chętnej osoby, aby umówić się na spotkanie osobiste w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Accessibility Toolbar